Opiniowanie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków

W związku z koniecznością wypełnienia przez Rady Gmin obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180) dotyczącego przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uprzejmie prosimy o przekazywanie przedmiotowych dokumentów do właściwych terytorialnie dla Państwa gmin dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Czytaj całość

Informacja w sprawie koszenia wałów

RZGW w Krakowie PGW WP przywiązuje wielką  wagę do bezpieczeństwa, gospodarując mieniem publicznym szanuje obowiązujące procedury. Koszenie wałów odbywa się sukcesywnie,  a prace wykonywane są przez pracowników PGW WP lub na zlecenie, przez wykonawców wybranych w drodze procedury przetargowej (w trybie powyżej progów unijnym ze względu na wartość zamówienia). Długość wałów w obszarze działania RZGW Kraków,  to ponad 1400 km, czyli tyle co z Krakowa do Paryża, przemierzenie tej drogi pieszo zajmuje ponad 300 godzin !!

Dla wszystkich zadań rozpoczęto procedury, prawie wszystkie postępowania przetargowe zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w najbliższym czasie zaplanowane jest ich rozstrzygnięcie dla obszarów działania nadzorów wodnych: Proszowice, Bochnia, Brzesko, Kraków i Oświęcim. Podpisanie zaś umowy dla tych obszarów możliwe będzie z początkiem m-ca lipca.

Dla Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – postępowanie jest w trakcie, zostało ogłoszone, a planowane otwarcie ofert ma nastąpić 11.07.2018 r.
Dla Zarządu Zlewni w Kielcach  – postępowanie jest w trakcie, zostało ogłoszone, a planowane  otwarcie ofert ma nastąpić 28.06.2018 r.

 

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

 Czy niewykoszony wał zagraża bezpieczeństwu?

Wał niewykoszony w danym roku nie zagraża bezpieczeństwu, ale w  kolejnych latach braki koszenia mogą doprowadzić do osłabienia struktury wału, innymi słowy niewykoszony wał nie zagraża bezpieczeństwu, ale długotrwały brak koszenia powoduje jego osłabienie.

Jak często kosi się wały?

To zależy od wielu czynników (pogoda, opady), ale zgodnie z najlepszymi praktykami kosi się 2 razy do roku.

Czy wały kosi się przy użyciu jakiś specjalnych narzędzi?

Koszenie wałów odbywa się na wiele sposobów, np. używając kosiarek bijakowych, można również kosić tradycyjną kosą. Z reguły jednak kosi się przy użyciu specjalistycznych kosiarek, które mogą jeździć po wałach, pod znacznym kątem nachylenia oraz przy użyciu kos spalinowych ręcznych. W niektórych RZGW zamiast kosiarek wykorzystywane są owce - zjadają trawę i jeszcze kopytkami ugniatają wały. 
W procesie koszenia istotne jest, żeby nie pozostawić skoszonej trawy na miejscu, ponieważ pozostawienie skoszonej trawy spowoduje jej gnicie i wpływa negatywnie na stan techniczny wałów. Należy zatem rozdrobnić pokos na sieczkę, albo go zgrabić i wywieźć.

 Czy kosi się z wody?

Tak, kosi się dno i brzegi potoków oraz rzek o charakterze nizinnym za pomocą kosiarek pływających. W obszarze działania RZGW w Krakowie taki sposób koszenia można zaobserwować na terenach administrowanych przez Zarząd Zlewni w Kielcach.

Czy można usuwać drzewa i krzewy zarastające międzywale?

Drzewa i krzewy zarastające międzywale usuwane są w przypadkach, kiedy jest to szczególnie uzasadnione z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Budowa tymczasowego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu

W związki z licznymi pytaniami dotyczącymi budowy tymczasowej przeprawy mostowej na Dunajcu w Nowym Sączu informujemy, że dyrektor Wód Polskich RZGW w Krakowie, Małgorzata Sikora przekazała Miejskiemu Zarządowi Dróg warunki techniczne, jakie musi spełniać projekt wykonawczy. Pozwoli to na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej uwzględniającej specyfikę rzeki górskiej i zabezpieczenie przed powodzią. Czytaj całość

Spotkanie prasowe dotyczące projektu "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Biała Tarnowska"

25 maja 2018 r. na placu budowy pod mostem kolejowym w Grybowie (49.623185, 20.945382) odbyło się krótkie spotkanie prasowe prezentujące postęp projektu "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Biała Tarnowska". W spotkaniu uczestniczyli P. Katarzyna Pierzga - Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, Burmistrz Grybowa P. Paweł Fyda, kierujący projektem P. dr Marek Jelonek,  kierownik Nadzoru Wodnego w Grybowie P. Artur Wydrzyński i P. Konrad Myślik.

https://krakow.tvp.pl/37370842/trwa-udraznianie-koryta-rzeki-w-grybowie

 

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu

W Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu odbyło się spotkanie prasowe, aby przybliżyć mieszkańcom zakres podpisanej niedawno umowy z NFOSiGW na zadanie pn. „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego”.

Na zaproszenie Starosty Oświęcimskiego Zbigniewa Starzec w spotkaniu uczestniczyli Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Małgorzata Sikora.

Materiał filmowy