Wody Polskie edukują najmłodszych

Opublikowano: piątek, 15, luty 2019

Kolejne zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków za nami. Tym razem świętokrzyscy edukatorzy Wód Polskich, na terenie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie przeprowadzili pasjonujące zajęcia edukacyjne dla dzieci z dwóch kieleckich przedszkoli: Przedszkola Samorządowego Nr 39 i Przedszkola Samorządowego nr 22 w Kielcach.

Czytaj więcej: Wody Polskie edukują najmłodszych

Komunikat o sytuacji hydrologicznej na obszarze RZGW Kraków

Opublikowano: poniedziałek, 11, luty 2019

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Krakowie stwierdza brak zagrożeń hydrologicznych i meteorologicznych na terenach zarządzanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w dniu 11 lutego br.

Aktualna sytuacja hydrologiczna przedstawia się następująco: na rzekach i potokach dorzecza Górnej Wisły przeważają stany średnie. Wyjątek stanowi rzeka Stryszawka i Żylica, gdzie występują stany wysokie. W ciągu ostatniej doby wystąpiły wzrosty stanów wód. Największy zaobserwowano na Stryszawce w Suchej Beskidzkiej o 26 cm. Jednocześnie na Wiśle i na Dunajcu odnotowano  spadki stanów wód, maksymalnie o 33 cm w profilu Sandomierz.

Z powodu wzrostu temperatury zjawiska lodowe powoli zanikają. Nie ma zagrożenia wystąpienia zatorów lodowych. Obiekty hydrotechniczne pracują bez zakłóceń.

 Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW Kraków jest stabilna.

Wody Polskie rozpoczynają prace w tzw. „Węźle oświęcimskim”

Opublikowano: poniedziałek, 11, luty 2019

PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki w Krakowie w dniu 8 lutego 2019r. podpisał dwie pierwsze umowy na realizację  inwestycji w tzw. „Węźle oświęcimskim”.


 Od lewej: Dyrektor ds. Rozwoju „KELLER-POLSKA” sp. z o.o. Sławomir Płyś, Dyrektor RZGW Małgorzata Sikora, Dyrektor ds. powodzi i suszy Radosław Radoń

Czytaj więcej: Wody Polskie rozpoczynają prace w tzw. „Węźle oświęcimskim”

Robocze Spotkanie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Małgorzaty Sikory z przedstawicielami Starostwa w Dąbrowie Tarnowskiej

Opublikowano: wtorek, 29, styczeń 2019

Spotkanie Dyrektor RZGW Małgorzaty Sikory ze Starostą Dąbrowskim  Lesławem Wieczorkiem, Wicestarostą Krzysztofem Bryką oraz Posłem ziemi dąbrowskiej Wiesławem Krajewskim  dotyczyło współpracy obu instytucji.

W trakcie spotkania omówiono wiele tematów związanych z pracami i zamierzeniami PGW WP RZGW Kraków  na obszarze m.in. powiatu dąbrowskiego.

Poruszono m.in. wątek otrzymania zgód na wykonanie zastępczej przeprawy mostowej na rzece Breń w miejscowości Zabrnie, która powinna być wykonana na czas remontu istniejącego obiektu mostowego.

Rozmawiano także o ważnej dla tego rejonu inwestycji RZGW Kraków, pn: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątok w gm. Miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice”. Podstawowym jej celem będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego. Prowadzone prace będą dotyczyć zabezpieczenia domostw szczególnie narażonych podczas przejścia fali powodziowej. W ten sposób zostanie maksymalnie ograniczony  zasięg wód powodziowych,  co również  zmniejszy zagrożenie dla środowiska.

W planach są już kolejne spotkania robocze z Burmistrzem Żabna Stanisławem Kusiorem oraz Wójtem Gminy Gręboszów Krzysztofem Gilem.

 

Czytaj więcej: Robocze Spotkanie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Małgorzaty Sikory z...

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline