Akcja sprzątania brzegów Jeziora Żywieckiego w Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Opublikowano: wtorek, 11, czerwiec 2019

Pracownicy Zarządu Zlewni w Żywcu PGW Wody Polskie we współpracy z przedstawicielami firmy ALPLA 5 czerwca przeprowadzili akcję sprzątania terenów zielonych wokół Jeziora Żywieckiego. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. 

Czytaj więcej: Akcja sprzątania brzegów Jeziora Żywieckiego w Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Obwieszczenie z dnia 10.06.2019r.

Opublikowano: poniedziałek, 10, czerwiec 2019

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 - Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, Kontrakt 3A.3 Odcinek 4 - Prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ)

Dokumenty do pobrania:

Wyjaśnienia względem domniemanego zasypywania terenu polderu zalewowego w dorzeczu górnej Wisły

Opublikowano: czwartek, 06, czerwiec 2019

Nawiązując do doniesień medialnych dotyczących domniemanego zasypywania polderu zalewowego w dorzeczu górnej Wisły informujemy, że teren dotyczy kopalni żwiru, znajdującej się w dwóch zakolach na zawalu rzeki Wisły w m. Rozkochów. Od ok. 20 lat trwają tu prace związane z eksploatacją kruszywa.

Czytaj więcej: Wyjaśnienia względem domniemanego zasypywania terenu polderu zalewowego w dorzeczu górnej Wisły

Pracownicy Wód Polskich edukują dzieciaki

Opublikowano: czwartek, 06, czerwiec 2019

Kolejne zajęcia edukacyjne dla dzieciaków za nami. Tym razem świętokrzyscy edukatorzy Wód Polskich, na terenie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach.