Zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości

Opublikowano: poniedziałek, 11, marzec 2019

Nawiązując do poprzedniego pisma z 13 marca 2019 r. uprzejmie informujemy, że 21 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 9 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 931) w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa. 

Gmina ubiegająca się o zwrot utraconych dochodów składa w siedzibie, właściwego terytorialnie dla gminy, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP, wniosek dotyczący roku 2018 w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Korektę wniosku dotyczącego roku 2018 gmina może złożyć w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Wypłata kwoty środków stanowiąca równowartość wysokości utraconych dochodów nastąpi do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, za który sporządzono wniosek lub korektę wniosku.

Wzór wniosku o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa

Treść Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 9 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 931) w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline