Użytkowanie obwodów rybackich

W tej części serwisu internetowego znajdą Państwo informację o ogłaszanych konkursach na użytkowanie obwodów rybackich oraz użytkowanych obwodach rybackich w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły oraz regionie wodnym Czarnej Orawy.

Czytaj więcej: Użytkowanie obwodów rybackich

Zarybienia w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły i w regionie wodnym Czarnej Orawy

Użytkownicy rybaccy regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły i regionu wodnego Czarnej Orawy zobowiązani są do ponoszenia kosztów związanych z zarybianiem wód (nakładów rzeczowo – finansowych na zarybianie).

Czytaj więcej: Zarybienia w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły i w regionie wodnym Czarnej Orawy

Użytkownicy obwodów rybackich

Do chowu, hodowli lub połowu ryb uprawniony jest:

  1. władający wodami w sztucznym  zbiorniku  wodnym  przeznaczonym  do chowu  lub  hodowli  ryb  i usytuowanym  na  publicznych  śródlądowych  wodach płynących,
  2. właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami,
  3. właściciel albo  posiadacz  gruntów  pod  stawami  rybnymi lub innymi  urządzeniami w gospodarstwie  rolnym  przeznaczonymi  do  chowu  lub hodowli ryb;

    Czytaj więcej: Użytkownicy obwodów rybackich

Konkursy ofert

Publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące stanowiące własność Skarbu Państwa dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przekazuje do rybackiego korzystania w drodze oddania w użytkowanie obwodu rybackiego.

Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje za opłatą roczną, na czas nie krótszy niż 10 lat, na podstawie umowy, do zawarcia, której jest upoważniony dyrektor regionalnego

zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Czytaj więcej: Konkursy ofert

Prawo pierwszeństwa w zawarciu umowy użytkowania

Uprawnionemu do rybactwa przysługuje prawo pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy okres z podmiotem wykonującym uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego.

Uprawniony do rybactwa, powinien złożyć oświadczenie o skorzystaniu ze swojego prawa w terminie do 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, na jaki została zawarta umowa użytkowania obwodu rybackiego.

Czytaj więcej: Prawo pierwszeństwa w zawarciu umowy użytkowania

Cennik

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że wykonywanie bieżących rozliczeń użytkowników rybackich z zadeklarowanych w umowach użytkowania nakładów rzeczowo-finansowych na zarybianie oraz ustalanie wartości tych nakładów w ofertach konkursowych odbywa się wg Cennika materiału zarybieniowego

Czytaj więcej: Cennik

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline