Opłaty za usługi wodne

 UWAGA – SPRAWOZDANIA ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU I NASTĘPNE NALEŻY SKŁADAĆ WEDŁUG WZORÓW NA STRONIE:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne.html

Wzór oświadczenia (DOCX,20KB)

 Sprawozdania za okres do końca III kwartału 2018 roku należy składać na dotychczasowych zasadach.

Ogólne informacje dotyczące wypełniania formularzy za okres do końca III kwartału 2018 roku:

  1. Jeżeli ilość poboru albo zrzutu nie jest opomiarowana, Użytkownik powinien wskazać szacunkową ilość, przy czym nie istnieją wiążące wytyczne co do sposobu szacowania;
  2. W rubrykach dotyczących ilości proszę wpisywać tylko liczby bez jednostek pomiaru;
  3. W rubryce dotyczącej daty proszę korzystać z kalendarza; stosowanie kropek, przecinków powoduje błędy;
  4. Przy pozwoleniu zintegrowanym proszę nie wpisywać, że obowiązuje bezterminowo, tylko należy wpisać jakąś przyszłą datę, np. 20 lat, korzystając z kalendarza, a w piśmie przewodnim wyjaśnić, że chodzi o pozwolenie zintegrowane;
  5. Należy kolejno wypełnić dane wynikające z rodzaju uprawnienia, przechodząc poprzez niebieskie pola. Po wypełnieniu danego pola należy zatwierdzić czynność. Po zakończeniu tej procedury należy kliknąć protokół, a następnie zapisz. Dokumenty powinny zostać wtedy zapisane na komputerze.
  6. Jeżeli nie został wygenerowany protokół, to oznacza, że czynność nie została wykona właściwie i należy ją powtórzyć.
  7. Zakład który nie wypełnił dotychczas oświadczenia albo formularza za poprzedni kwartał może jeszcze dokonać tej czynności.
  8. Dokumenty należy wydrukować, podpisać i wysłać w dwóch egzemplarzach na adres właściwego Zarządu Zlewni.
  9. Dokumenty podpisuje osoba/osoby uprawniona do reprezentacji albo mająca pełnomocnictwo od takiej osoby/osób.
  10. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, począwszy od IV kwartału 2018 roku podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać samodzielnie oświadczenia Wodom Polskim. Wzory oświadczeń zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne.html W celu ustalenia wysokości opłat, oświadczenia należy składać, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.

 FORMULARZE

Informacji w sprawach formularzy udzielają właściwe zarządy zlewni:

Zarząd Zlewni w Kielcach - ul. Witosa 86 25-561 Kielce, tel.: +48 (41) 344-89-85, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Zlewni w Krakowie - ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków, tel.: Poniedziałek– 12-628-43-05; Wtorek– 12-628-43-04; Środa – 12-628-43-06; Czwartek– 12-628-43-06; Piątek – 12-628-43-05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w godz. 8.00 - 14.30)

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu - ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz, tel.: +48 (18) 441-37-89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Zlewni w Sandomierzu - ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz tel.: +48 (15) 832-27-97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Zlewni w Żywcu + ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec, tel.: +48 (33) 861-03-33, e-mail: z - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

Odsetki:

Odsetki za zwłokę nalicza podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne (art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej), od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności  (art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej) i powinny być wpłacane bez wezwania do Wód Polskich (art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z pkt 1 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym (M.P. z 2016 r. poz. 20).

Odsetek za zwłokę nie nalicza się  jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej). Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł (tj. 3 x 2,90 zł).

 

Poniżej znajduje się link do kalkulatora odsetkowego, który ułatwia naliczanie odsetek

 

https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-odsetek-od-zaleglosci-podatkowych,12.html

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline