Sprawozdawczość z art. 552 Prawa wodnego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli w siedzibie organu kontroli, może zostać przesłane wraz z wypełnionymi formularzami dotyczącymi przekazania informacji dotyczącej przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach.

Wzór oświadczenia (DOCX,20KB)

Równocześnie informujemy, że formularze dotyczące przekazania informacji dot. przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach, wraz z podpisanym oświadczeniem, należy wypełnić w terminie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 16 kwietnia 2018 r. Następnie wygenerowany i podpisany protokół należy przesłać wraz z formularzem i oświadczeniem do właściwego Zarządu Zlewni.

W związku z licznymi wnioskami o przedłużenie ww. terminu, przychylając się do nich, prosimy o niezwłoczne wypełnienie i przesłanie nie później niż do dnia 25 kwietnia 2018 r. oświadczenia oraz protokołów wraz z formularzami.  W razie przypadków losowych, uniemożliwiających dotrzymanie również tego dodatkowego terminu, należy kontaktować się bezpośrednio z odpowiednim Zarządem Zlewni.

Jednocześnie wyjaśniamy, że będzie można nadal wypełniać formularze po upływie wszystkich wskazanych terminów, przy zachowaniu wymaganych 7 dni wynikających z zawiadomienia. 

Ogólne informacje dotyczące wypełniania formularzy:

  1. Jeżeli ilość poboru albo zrzutu nie jest opomiarowana, Użytkownik powinien wskazać szacunkową ilość, przy czym nie istnieją wiążące wytyczne co do sposobu szacowania;
  2. W rubrykach dotyczących ilości proszę wpisywać tylko liczby bez jednostek pomiaru;
  3. Uzupełniając formularze w zakresie dat obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych/zintegrowanych prosimy o wybieranie dat z kalendarza. Wpisywanie dat „z ręki”, stosowanie w datach kropek, przecinków powoduje błędy w bazie;
  4. Przy pozwoleniu zintegrowanym proszę nie wpisywać, że obowiązuje bezterminowo, tylko należy wpisać jakąś przyszłą datę, np. 20 lat, korzystając z kalendarza, a w piśmie przewodnim wyjaśnić, że chodzi o pozwolenie zintegrowane;
  5. Należy kolejno wypełnić dane wynikające z rodzaju uprawnienia, przechodząc poprzez niebieskie pola. Po wypełnieniu danego pola należy zatwierdzić czynność. Po zakończeniu tej procedury należy kliknąć protokół, a następnie zapisz. Dokumenty powinny zostać wtedy zapisane na komputerze.
  6. Dokumenty należy wydrukować, podpisać i wysłać w dwóch egzemplarzach na adres właściwego Zarządu Zlewni.
  7. Dokumenty podpisuje osoba/osoby uprawniona do reprezentacji albo mająca pełnomocnictwo od takiej osoby/osób.

FORMULARZE

Informacji w sprawach formularzy udzielają właściwe zarządy zlewni:

Zarząd Zlewni w Kielcach - ul. Witosa 86 25-561 Kielce, tel.: +48 (41) 344-89-85, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zarząd Zlewni w Krakowie - ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków, tel.: poniedziałek (12) 628-43-05; wtorek (12) 628-43-04; środa (12) 628-43-06; czwartek (12) 628-43-06; piątek (12) 628-43-05, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (w godz. 8.00 - 14.30)

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu - ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz, tel.: +48 (18) 441-37-89, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zarząd Zlewni w Sandomierzu - ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz tel.: +48 (15) 832-27-97, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zarząd Zlewni w Żywcu + ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec, tel.: +48 (33) 861-03-33, e-mail: z - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.