Sprawozdawczość z art. 552 Prawa wodnego

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli w siedzibie organu kontroli, może zostać przesłane wraz z wypełnionymi formularzami dotyczącymi przekazania informacji dotyczącej przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach.

Wzór oświadczenia (DOCX,20KB)

Równocześnie informujemy, że formularze dotyczące przekazania informacji dot. przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach, wraz z podpisanym oświadczeniem, należy wypełnić w terminie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 16 kwietnia 2018 r. Następnie wygenerowany i podpisany protokół należy przesłać wraz z formularzem i oświadczeniem do właściwego Zarządu Zlewni.

W związku z licznymi wnioskami o przedłużenie ww. terminu, przychylając się do nich, prosimy o niezwłoczne wypełnienie i przesłanie nie później niż do dnia 25 kwietnia 2018 r. oświadczenia oraz protokołów wraz z formularzami.  W razie przypadków losowych, uniemożliwiających dotrzymanie również tego dodatkowego terminu, należy kontaktować się bezpośrednio z odpowiednim Zarządem Zlewni.

Jednocześnie wyjaśniamy, że będzie można nadal wypełniać formularze po upływie wszystkich wskazanych terminów, przy zachowaniu wymaganych 7 dni wynikających z zawiadomienia. 

Ogólne informacje dotyczące wypełniania formularzy:

  1. Jeżeli ilość poboru albo zrzutu nie jest opomiarowana, Użytkownik powinien wskazać szacunkową ilość, przy czym nie istnieją wiążące wytyczne co do sposobu szacowania;
  2. W rubrykach dotyczących ilości proszę wpisywać tylko liczby bez jednostek pomiaru;
  3. W rubryce dotyczącej daty proszę korzystać z kalendarza; stosowanie kropek, przecinków powoduje błędy;
  4. Przy pozwoleniu zintegrowanym proszę nie wpisywać, że obowiązuje bezterminowo, tylko należy wpisać jakąś przyszłą datę, np. 20 lat, korzystając z kalendarza, a w piśmie przewodnim wyjaśnić, że chodzi o pozwolenie zintegrowane;
  5. Należy kolejno wypełnić dane wynikające z rodzaju uprawnienia, przechodząc poprzez niebieskie pola. Po wypełnieniu danego pola należy zatwierdzić czynność. Po zakończeniu tej procedury należy kliknąć protokół, a następnie zapisz. Dokumenty powinny zostać wtedy zapisane na komputerze.
  6. Jeżeli nie został wygenerowany protokół, to oznacza, że czynność nie została wykona właściwie i należy ją powtórzyć.
  7. Zakład który nie wypełnił dotychczas oświadczenia albo formularza za poprzedni kwartał może jeszcze dokonać tej czynności.
  8. Dokumenty należy wydrukować, podpisać i wysłać w dwóch egzemplarzach na adres właściwego Zarządu Zlewni.
  9. Dokumenty podpisuje osoba/osoby uprawniona do reprezentacji albo mająca pełnomocnictwo od takiej osoby/osób.
  10. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, począwszy od IV kwartału 2018 roku podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać samodzielnie oświadczenia Wodom Polskim. Wzory oświadczeń zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich w późniejszym terminie. W celu ustalenia wysokości opłat, oświadczenia należy składać, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.

FORMULARZE

Informacji w sprawach formularzy udzielają właściwe zarządy zlewni:

Zarząd Zlewni w Kielcach - ul. Witosa 86 25-561 Kielce, tel.: +48 (41) 344-89-85, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Zlewni w Krakowie - ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków, tel.: poniedziałek (12) 628-43-05; wtorek (12) 628-43-04; środa (12) 628-43-06; czwartek (12) 628-43-06; piątek (12) 628-43-05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w godz. 8.00 - 14.30)

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu - ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz, tel.: +48 (18) 441-37-89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Zlewni w Sandomierzu - ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz tel.: +48 (15) 832-27-97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Zlewni w Żywcu + ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec, tel.: +48 (33) 861-03-33, e-mail: z - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

Odsetki:

Odsetki za zwłokę nalicza podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne (art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej), od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności  (art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej) i powinny być wpłacane bez wezwania do Wód Polskich (art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z pkt 1 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym (M.P. z 2016 r. poz. 20).

Odsetek za zwłokę nie nalicza się  jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej). Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł (tj. 3 x 2,90 zł).

 

Poniżej znajduje się link do kalkulatora odsetkowego, który ułatwia naliczanie odsetek

 https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-odsetek-od-zaleglosci-podatkowych,12.html

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline