Sprawozdawczość z art. 552 Prawa wodnego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli w siedzibie organu kontroli, może zostać przesłane wraz z wypełnionymi formularzami dotyczącymi przekazania informacji dotyczącej przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach.

Wzór oświadczenia (DOCX,20KB)

Równocześnie informujemy, że formularze dotyczące przekazania informacji dot. przestrzegania przez użytkowników warunków ustalonych w decyzjach, wraz z podpisanym oświadczeniem, należy wypełnić w terminie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 16 kwietnia 2018 r. Następnie wygenerowany i podpisany protokół należy przesłać wraz z formularzem i oświadczeniem do właściwego Zarządu Zlewni.

W związku z licznymi wnioskami o przedłużenie ww. terminu, przychylając się do nich, prosimy o niezwłoczne wypełnienie i przesłanie nie później niż do dnia 25 kwietnia 2018 r. oświadczenia oraz protokołów wraz z formularzami.  W razie przypadków losowych, uniemożliwiających dotrzymanie również tego dodatkowego terminu, należy kontaktować się bezpośrednio z odpowiednim Zarządem Zlewni.

Jednocześnie wyjaśniamy, że będzie można nadal wypełniać formularze po upływie wszystkich wskazanych terminów, przy zachowaniu wymaganych 7 dni wynikających z zawiadomienia. 

Ogólne informacje dotyczące wypełniania formularzy:

  1. Jeżeli ilość poboru albo zrzutu nie jest opomiarowana, Użytkownik powinien wskazać szacunkową ilość, przy czym nie istnieją wiążące wytyczne co do sposobu szacowania;
  2. W rubrykach dotyczących ilości proszę wpisywać tylko liczby bez jednostek pomiaru;
  3. Uzupełniając formularze w zakresie dat obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych/zintegrowanych prosimy o wybieranie dat z kalendarza. Wpisywanie dat „z ręki”, stosowanie w datach kropek, przecinków powoduje błędy w bazie;
  4. Przy pozwoleniu zintegrowanym proszę nie wpisywać, że obowiązuje bezterminowo, tylko należy wpisać jakąś przyszłą datę, np. 20 lat, korzystając z kalendarza, a w piśmie przewodnim wyjaśnić, że chodzi o pozwolenie zintegrowane;
  5. Należy kolejno wypełnić dane wynikające z rodzaju uprawnienia, przechodząc poprzez niebieskie pola. Po wypełnieniu danego pola należy zatwierdzić czynność. Po zakończeniu tej procedury należy kliknąć protokół, a następnie zapisz. Dokumenty powinny zostać wtedy zapisane na komputerze.
  6. Dokumenty należy wydrukować, podpisać i wysłać w dwóch egzemplarzach na adres właściwego Zarządu Zlewni.
  7. Dokumenty podpisuje osoba/osoby uprawniona do reprezentacji albo mająca pełnomocnictwo od takiej osoby/osób.

FORMULARZE

Informacji w sprawach formularzy udzielają właściwe zarządy zlewni:

Zarząd Zlewni w Kielcach - ul. Witosa 86 25-561 Kielce, tel.: +48 (41) 344-89-85, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zarząd Zlewni w Krakowie - ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków, tel.: poniedziałek (12) 628-43-05; wtorek (12) 628-43-04; środa (12) 628-43-06; czwartek (12) 628-43-06; piątek (12) 628-43-05, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (w godz. 8.00 - 14.30)

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu - ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz, tel.: +48 (18) 441-37-89, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zarząd Zlewni w Sandomierzu - ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz tel.: +48 (15) 832-27-97, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zarząd Zlewni w Żywcu + ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec, tel.: +48 (33) 861-03-33, e-mail: z - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.