Prezes Wód Polskich zwraca się do PIP w sprawie trzynastek dla części pracowników

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie uregulowania przez marszałków województw i starostów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, na które czeka część podległych mu pracowników.

Czytaj całość