Podpisanie umowy z NFOŚiGW – Węzeł Oświęcimski

Opublikowano: czwartek, 03, maj 2018

25 kwietnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisana została bardzo istotna umowa pomiędzy NFOŚiGW i PGW Wody Polskie RZGW  w Krakowie.

Ze strony Funduszu sygnatariuszem umowy była Pani Zastępca Prezesa Zarządu, Anna Ewa Król, a ze strony RZGW w Krakowie - Pani Dyrektor Małgorzata Sikora.

Zadanie, które w całości zostanie sfinansowane ze środków Funduszu, nosi nazwę :

Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego”.

Zadanie podzielone jest na sześć zakresów, w których precyzyjnie wskazano zarówno meritum jak i ulokowanie przeznaczonych do wykonania prac i obiektów. Planowany całkowity koszt realizacji projektu przekracza nieco 74 miliony złotych. O szczegółowych zakresach i postępie planowanych prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

Komentując sygnowanie umowy Pani Dyrektor Małgorzata Sikora powiedziała między innymi:

„– Ten projekt oczekiwał na wdrożenie od wielu lat. Jest wypatrywany przede wszystkim przez mieszkańców miejscowości, które znajdują się w okolicy Muzeum Auschwitz-Birkenau, w szczególności małych sołectw i przysiółków takich jak Harmęże, Pławy czy Brzezinka. Na tym obszarze stykają się dwie zlewnie rzek: Małej Wisły i Wisły. To teren geologicznie ukształtowany z tworów, które są przepuszczalne, zatem nieprzeprowadzenie modernizacji wałów przeciwpowodziowych byłoby poważnym zaniedbaniem. Wezbrania wody są groźne, często powodują podtopienia domów, a także obiektów Muzeum, które jest dla naszej kultury i pamięci bardzo ważne. Tak więc to projekt ze wszech miar ważny i potrzebny. Cieszę się, że będziemy mogli go zrealizować.” (PAP).

 

Podpisanie umowy z NFOŚiGW – Węzeł Oświęcimski

Podpisanie umowy - po lewej Pani Wiceprezes Funduszu, Anna Ewa Król, po prawej – Pani Dyrektor Małgorzata Sikora

 

Podpisanie umowy - po lewej Pani Wiceprezes Funduszu, Anna Ewa Król, po prawej – Pani Dyrektor Małgorzata Sikora

Podpisanie umowy - po lewej Pani Wiceprezes Funduszu, Anna Ewa Król, po prawej – Pani Dyrektor Małgorzata Sikora

 

Podpisanie umowy z NFOŚiGW – Węzeł Oświęcimski

Od lewej: Pani Anna Czyżewska - Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska w NFOŚiGW, Pani Anna Ewa Król – Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu,
Pani Małgorzata Sikora – Dyrektor PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie, Pani Marta Mizgalewicz-Konarska, Doradca w Wydziale Wdrażania Projektów w wymienionym Departamencie  i Pani Hanna Piasecka, Kierownik I Wydziału (DHM)

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline