Pożar rozdzielni w miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. Komunikat z 11 lipca, g. 9.30

10 lipca 2018 r. przed godz 9.00, w rozdzielni zasilającej miejską oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu wybuchł pożar. Pożar strawił rozdzielnię. Sprowadzono niezwłocznie agregat prądotwórczy i pomiędzy g. 16.00 a 17.00 zasilanie oczyszczalni zostało przywrócone.

Z powodu czasowego braku zasilania surowe i nieoczyszczone ścieki trafiły do Dunajca. 

O zdarzeniu poinformował niezwłocznie Wody Polskie RZGW w Krakowie prezes spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu - P. Dariusz Latawiec.

Pracownicy Wód Polskich są na miejscu i monitorują stan zdarzenia. Podczas oględzin w elektrowni wodnej poniżej miejsca zdarzenia nie odnotowano obecności śniętych ryb.

O sytuacji poinformowane zostały stosowne instytucje i służby - straż pożarna w Nowym Targu, miejskie centrum zarządzania kryzysowego, nowosądecka delegatura Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska i koło (nr.17) Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Targu.

Na Dunajcu, poniżej miejsca zdarzenia tj. pomiędzy oczyszczalnią a zbiornikiem czorsztyńskim, nie są zainstalowane stacje poboru wody, co oddala niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wody pitnej.

Dziś (11.07) oczyszczalnia działa w oparciu o zasilanie awaryjne, z agregatu. Taki stan rzeczy będzie trwał do czasu odbudowy spalonej rozdzielni. Rozważana jest też możliwość  wykorzystania rozdzielni mobilnej, która w miejsce agregatu prądotwórczego pozwoli wykorzystać zasilanie z sieci.  Posadowienie i wpięcie do sieci tej rozdzielni zajęłoby 2-3 tygodni.

Obecnie oczyszczalnia działa, choć proces technologiczny wymagał czasowej zmiany.

 Konrad Myślik
rzecznik prasowy

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.