KOSZENIE WAŁÓW – PRACE W OSTATNIEJ FAZIE REALIZACJI

Opublikowano: środa, 26, wrzesień 2018

RZGW w Krakowie informuje, że zadania związane z koszeniem wałów przeciwpowodziowych w znacznej mierze zostały zrealizowane na obszarach objętych Naszym nadzorem.

Obszar działania RZGW obrazuje mapka:

Długość wałów w naszej administracji wynosi 1441 km.

Zarząd Zlewni Kraków zawarł w roku bieżącym 21 umów. W ich ramach zostało wykoszonych 1 426, 00 ha wałów przeciwpowodziowych, natomiast w najbliższych dniach zostanie zakończona realizacja prac dla 16 ha obwałowań na terenie Nadzorów Wodnych (NW) Kraków. W związku z czym całość prac na terenie Zarządu Zlewni Kraków zakończy się we wrześniu.

Na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu, w pierwszej połowie czerwca oraz w sierpniu br. zostały wykoszone wały przeciwpowodziowe rzeki Soły w Oświęcimiu. Ponadto, trzykrotnie w ciągu roku wykaszane są skarpy i korona wałów w obrębie przepustów. Pierwsze koszenie zapór bocznych zbiornika Tresna wykonano w sierpniu, zaś drugie odbędzie się końcem września. Obecnie, trwa koszenie zapór bocznych zbiornika Porąbka.

Równocześnie, w toku jest postępowanie przetargowe dotyczące wykoszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Nadzoru Wodnego Wadowice oraz Nadzoru Wodnego w Kętach. W obszarze działania Nadzorów Wodnych w Żywcu i Suchej Beskidzkiej nie ma wałów przeciwpowodziowych.

Na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach prace związane z koszeniem wałów zostały zakończone końcem sierpnia. Długość wykoszonych wałów to 79 km.

Na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu całość prac związanych z koszeniem wałów przeciwpowodziowych, zgodnie z zawartymi umowami, zostanie zakończona do dnia 28 września.

Natomiast, na terenie Zarządu Zlewni Sandomierz umowy z wykonawcami robót zostały podpisane, a prace wykoszeniowe są w końcowej fazie realizacji.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline