Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza – prace trwają

Opublikowano: czwartek, 18, październik 2018

Realizacja tego projektu to prace kompleksowe na różnych odcinkach wałów, tak by możliwie najskuteczniej ochronić okolicznych mieszkańców przed ewentualnymi skutkami powodzi.

Roboty polegają na zabezpieczeniu wałów rzeki Koprzywianki na odcinku kilkunastu kilometrów.

Fotografia nr 1 przedstawia prace zabezpieczające podłoże istniejącego wału rzeki Koprzywianki przed nadmierną filtracją wody w czasie wezbrania.

Fotografia 1

Szeroki zakres prac dotyczy także rozbudowy wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w  Sandomierzu. Polegają one na podwyższeniu i doszczelnieniu korpusu i podłoża istniejącego oraz rozbudowę wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od połączenia z wałem Koćmierzów do ul. Lwowskiej. Kluczowym elementem jest także budowa Bramy Portowej, która będzie chroniła istniejący port rzeczny przed wodami wezbraniowymi Wisły.

Fotografia nr 2 przedstawia prace na tym odcinku.

Fotografia nr 2

Kolejne prace dotyczą zabezpieczenia przeciwpowodziowego w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowy nowej pompowni „Koćmierzów" i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.

Głównym celem tego zadania jest stworzenie alternatywnego odwodnienia zlewni cieku Atramentówki do Wisły, zwłaszcza w okresach wzmożonego przepływu w Atramentówce bądź zaistnienia okoliczności braku możliwości odprowadzania wód Atramentówki  przez teren Huty.

Fotografia nr 3 przedstawia nowobudowany kanał doprowadzający wodę z Atramentówki do pompowni Koćmierzów.

Fotografia nr 3

Prowadzone są również prace związane z budową przepompowni wody w miejscowości Szewce. Zadaniem przedsięwzięcia jest odprowadzenie wód z obszaru w rejonie miejscowości Szewce do rzeki Koprzywianki (fotografia nr 4).

Fotografia nr 4

Wszystkie działania przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline