Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL – ECO - SYSTEM

Opublikowano: piątek, 26, październik 2018

To największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi.

W ramach targów POL-ECO-SYSTEM 2018, zorganizowanych przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 22 października odbyła się konferencja szkoleniowa dla Beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 pn. Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Dotyczyła ona między innymi Działania 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. W jej ramach przez PGW WP RZGW w Krakowie – jako beneficjenta projektów realizowanych w ramach POIiŚ – przygotowany został referat pt. „Projekty POIiŚ z zakresu adaptacji do zmian klimatu – realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód”. Zaprezentowany został przez pracownika Jednostki Realizującej Projekt w Krakowie, Pana Michała Pióreckiego.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline