Wyjaśnienia do artykułu Bogumiła Storcha pt. "Jezioro niegościnne dla amatorów wody? Powstał regulamin, który ma zapewnić tu bezpieczeństwo, ale kosztem turystyki"

Opublikowano: środa, 07, listopad 2018

Artykuł opublikowany w dniu 2 listopada w „Gazecie Krakowskiej” pt. „Jezioro niegościnne dla amatorów wody? Powstał regulamin, który ma zapewnić tu bezpieczeństwo, ale kosztem turystyki” autorstwa red. Bogumiła Storcha zawiera nieprawdziwe, a przez to wprowadzające czytelników w błąd informacje.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż po raz kolejny nikt z redakcji Gazety Krakowskiej nie zwrócił się do RZGW w Krakowie z pytaniami w omawianym temacie.

Ponownie zacytowano wypowiedź kierownika Wydziału Współpracy z Użytkownikami Wód Władysława Sowuli. Problem polega jednak na tym, że nasz pracownik jej nie udzielił. Dodatkowo w artykule redaktor Bogumił Storch przeinaczył nazwisko kierownika Wydziału.

Te kilka faktów stawia już pod znakiem zapytania rzetelność dziennikarską, która powinna być fundamentem w pracy dziennikarza.

Z treści opublikowanego artykułu wynika, iż „żegluga ma być możliwa tylko za zezwoleniem zarządcy…”. Jest to nieprawda. Zbiornik jest dopuszczony do żeglugi (żaglówki, kajaki, rowery wodne, łódki wiosłowe, łodzie silnikowe do 10 KM). Zezwolenia natomiast wymaga komercyjna działalność, np. przewóz pasażerów.

Autor artykułu pisze, iż „nie będzie można pływać statkami i skuterami w odległości mniejszej niż 100 metrów od brzegu”. Ta informacja również mija się z faktami. Zakaz taki dotyczy jedynie wyznaczonych kąpielisk, co jest standardem dla tego typu obiektów.

W tekście napisano także, iż „łodzie przewracają się na skutek szybkiego opadnięcia poziomu wody”. To kolejna dezinformacja. Zmiany poziomu wody na zbiorniku Świnna Poręba są powolne – kilka centymetrów na dobę. W związku z czym wywrócenie łodzi nie jest spowodowane ewentualną zmianą w poziomie wody, a tylko i wyłącznie nieprofesjonalną obsługą łodzi przez użytkownika.

Pomijając treść artykułu, który jak wykazano zawiera szereg  informacji nieprawdziwych, a co za tym idzie nie dotrzymuje standardów dziennikarskich, trzeba podkreślić i jednocześnie przypomnieć, iż Regulamin  korzystania z obszaru zbiornika wodnego Świnna Poręba  jest efektem współpracy wielu instytucji. W treści Regulaminu uwzględniono „Projekt regulaminu zbiornika wodnego w Świnnej Porębie” przesłanego przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Wykorzystano także wnioski z analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób korzystających z obszaru zbiornika wodnego Świnna Poręba opracowanej przez przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie, Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie, Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz działającego na terenie województwa małopolskiego podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego - Krakowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie. Przy jego  opracowywaniu wzięto także pod uwagę efekty projektu pn. „Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba”, zrealizowanego w ramach partnerskiej współpracy gmin znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika tj. Gminy Budzów, Gminy Lanckorona, Gminy Mucharz, Gminy Stryszów i Gminy Zembrzyce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.

Należy również zauważyć, iż możliwość wykorzystania  obszaru zbiornika wodnego Świnna Poręba do rekreacji została przewidziana w „Regulaminie korzystania z obszaru zbiornika wodnego Świnna Poręba”. Natomiast działania te nie leżą wyłącznie w gestii RZGW w Krakowie. Bardzo istotnym elementem w tym  aspekcie będzie zatem jakość a zarazem efektywność współpracy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie oraz powiatowych i gminnych Władz Samorządowych.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline