„Dobre praktyki utrzymania rzek”

Opublikowano: czwartek, 06, grudzień 2018

Właśnie ukazało się II wydanie publikacji „Dobre praktyki utrzymania rzek” (2018). To wydanie zaktualizowane i uzupełnione w związku z wejściem w życie, od 1 stycznia 2018 r., nowej ustawy Prawo wodne, a także uzupełnione w odniesienia do opublikowanych w maju 2018 r. przez Ministerstwo Środowiska wytycznych „Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania” Opracowanie powstało ze wspólnej inicjatywy Fundacji WWF Polska i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Publikacja omawia tzw. prace utrzymaniowe z perspektywy ich wpływu na ekosystemy cieków, prawidłowego planowania i możliwości łagodzenia negatywnych oddziaływań.

Zarządzanie ciekami to obecnie poszukiwanie sposobu, jak najlepiej pogodzić osiągnięcia stawianych tym ciekom celów środowiskowych z rozmaitymi interesami człowieka. W ostatnich latach pojawiają się bowiem zarówno głosy o potrzebie intensyfikacji prac utrzymaniowych, jak i głosy o silnym, degradującym wpływie takich prac na stan ekosystemów rzecznych. Potrzebny jest zatem kompromis, czyli znalezienie takiego sposobu utrzymania rzek, by mogły one pełnić rolę nadaną im przez człowieka przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu walorów przyrodniczych koryta rzek i dolin rzecznych.

Publikacja to próba zasugerowania „dobrych praktyk” i zasad umożliwiających utrzymanie rzek w przekształconym przez człowieka krajobrazie, w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie podejmowanych prac utrzymaniowych na środowisko oraz ograniczający koszty utrzymania rzek. Stosowanie się do tych wytycznych pozwoli znacząco ograniczyć straty przyrodnicze związane z utrzymaniem rzek, szczególnie w obszarach chronionych oraz w terenach użytkowanych ekstensywnie i leśnych.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline