Wyjaśnienia do artykułów na portalu sądeczanin.info

Opublikowano: wtorek, 18, grudzień 2018

RZGW w Krakowie informuje, iż artykuły opublikowane na portalu internetowym sądeczanin.info w dniu 11 grudnia 2018 r. pt. „Ciężki sprzęt w  korycie Dunajca. 2,6 miliona złotych poszło w ruch!” oraz w dniu 14 grudnia pt. „Chełmiec, Świniarsko: wał powodziowy zagrożony a 10 mln na naprawę ciągle nie ma” zawierają nieścisłe oraz nieprawdziwe informacje, wprowadzając opinię publiczną w błąd i jednocześnie stawiając w niekorzystnym świetle działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w aspekcie prac utrzymaniowych.

                Na wstępie należy zaznaczyć, iż nikt z redakcji portalu internetowego nie zwrócił się do PGW WP RZGW w Krakowie z zapytaniami w omawianych tematach. Konsekwencją tego są przekłamania w tekstach, a co za tym idzie brak rzetelności dziennikarskiej.

                W artykule „Ciężki sprzęt w korycie Dunajca…” pojawiło się stwierdzenie „Trwa regulacja”. Wyjaśniamy, iż informacja ta jest nieprawdziwa, gdyż prowadzone działania nie są regulacją, a działaniami utrzymaniowymi. Jest to fundamentalna różnica. Roboty te mają na celu częściowe udrożnienie koryta rzeki oraz zasypanie wyrw - naturalnym budulcem z rzeki i kamieniem, tak aby zabezpieczyć koryto Dunajca w obrębie mostu Św. Kingi przed możliwymi dalszymi skutkami wezbrań wód.

RZGW w Krakowie, ZZ w Nowym Sączu w istocie potwierdza, że lokalne samorządy interweniowały w tej sprawie, natomiast decyzja o podjęciu działań w rejonie mostu Św. Kingi zapadła po przejściu lipcowej fali powodziowej i była to decyzja wyłącznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  Po wystąpieniu Wód Polskich środki na likwidacje szkód z lipca 2018r zostały przyznane  decyzją Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2018 r.  Kwota zadania realizowanego w obrębie mostu Św. Kingi to 2 378 574.00 zł brutto.

W artykule „Chełmiec, Świniarsko: wał przeciwpowodziowy…” pojawia się informacja:

Choć w wyniku lipcowego wezbrania Dunajca uszkodzony został wał przeciwpowodziowy na wysokości Świniarska,…”. Stwierdzenie to jest niezgodne z prawdą – wał przeciwpowodziowy na wysokości Świniarska nie został uszkodzony.  Sytuacja taka wymagałaby w pierwszej kolejności interwencji Nadzoru Budowanego, co nie miało miejsca. Powyższe sformułowanie pośrednio stanowi zarzut w stosunku do Wód Polskich jako administratora koryta rzeki i obwałowania.

Jednocześnie RZGW w Krakowie ZZ w Nowym Sączu informuje, że na wysokości Stopnia Wodnego 

i MEW w Świniarsku po lipcowej powodzi dokonano również prac interwencyjnych zabezpieczających skarpę brzegową pod lewym obwałowaniem od strony m. Świniarsko.   Kwota zadania realizowanego  w Świniarsku to 482 590,50 zł brutto.

Wyjaśniamy również, iż zamieszczone w artykule zdjęcie pochodzi z 2014 r z prac interwencyjnych na prawym brzegu rzeki Dunajec, a przedstawiona lokalizacja to nie wał, tylko grodza odcinająca nurt wody skierowany na prawobrzeżne międzywale i obwałowanie od strony osiedla Tłoki w Nowym Sączu.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline