Budowa przepławki dla ryb w miejscowości Ropica Polska rozpoczęta

Opublikowano: czwartek, 20, grudzień 2018

Właśnie rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przepławki dla ryb w formie bystrza kamiennego w m. Ropica Polska, w km 39+400 rzeki Ropy” w ramach szerszego Projektu „Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce”

Celem strategicznym Projektu jest poprawa stanu ekologicznego wód rzeki Wisłoki oraz jej głównych dopływów: Ropy i Jasiołki poprzez likwidację siedmiu barier migracyjnych dla organizmów wodnych.

Prace na rzece Ropie polegają na przebudowie betonowego stopnia w kamienną budowlę formowaną przez głazy w taki sposób, by powstawały szczeliny umożliwiające rybom migrację zarówno w górę, jak i w dół rzeki. Dotychczasowy obiekt zapewniał prawidłową pracę ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Gorlic, natomiast nie gwarantował prawidłowej migracji ryb.

Docelowo budowla osiągnie długość 113 m, a zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2019 r.

 

Koszt realizacji całego Projektu to 28 28,7 mln zł., z czego 85% tj. 24,4 mln zł stanowi dofinansowanie UE z  Funduszu Spójności. Zakończanie realizacji Projektu planowane jest na rok 2021.

Fot.1. Bariera migracyjna przed rozpoczęciem prac budowlanych

Fot.2. Realizacja prac

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline