Spotkanie z WWF Polska i Koalicją Ratujmy Rzeki

Opublikowano: piątek, 21, grudzień 2018

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie RZGW w Krakowie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. WWF Polska reprezentowała pani Dorota Serwecińska. Pozostali uczestnicy to:

Jacek Engel z Fundacji Greenmind, Karol Ciężak Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Józef Jeleński Stowarzyszenie „Przyjaciele Raby”, Kazimierz Walasz z Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz Roman Konieczny członek Koalicji Ratujmy Rzeki.

RZGW w Krakowie reprezentowali: Z-ca Dyrektora Radosław Radoń, Z-ca Dyrektora ZZ w Nowym Sączu Agata Kamirska, kierownik Wydziału Zarządzania Środowiskiem Katarzyna Biegun oraz Mirosław Wolak pracownik ZZ w Nowym Sączu.

W spotkaniu brali również udział przedstawiciele RDOŚ: Radosław Koryga, Mariusz Skwara, Kaja Głowacka-Adamczyk oraz Piotr Garwol.

Teren wizytowano w miejscu, gdzie prowadzone były punktowe prace utrzymaniowe na rzece Kamienica oraz obszarze Natura 2000 na rzece Białka Tatrzańska.

Strony ustaliły, że podjęte zostaną wspólne działania mające na celu wypracowanie kompleksowego programu dla Białki, jak również wprowadzenie „dobrych praktyk” w zakresie realizowanych projektów utrzymaniowych.

Zdecydowano również, że w I połowie stycznia odbędzie się spotkanie w siedzibie RZGW w Krakowie, gdzie strony ustalą plan kolejnych działań.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline