Sprawozdanie z realizacji KPOŚK

Opublikowano: środa, 02, styczeń 2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że zgodnie z art. art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, KZGW PGW zamieściło na stronie internetowej oraz BIP wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za rok 2018, instrukcję wypełniania wraz z informacją o sposobie przekazania sprawozdania:

Strona: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

BIP: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-sprawozdania-z-realizacji-kposk-za-2018-rok.html

 

Przedmiotowe sprawozdanie oraz instrukcja jego wypełnienia są dostępne również TUTAJ - SPRAWOZDANIE      INSTRUKCJA

 

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2018 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji.

Wszystkie gminy ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017) leżące w granicach administrowanych przez RZGW w Krakowie zostały poinformowane o obowiązku sprawozdawczości do tut. Zarządu.

 

Wypełnioną ankietę sprawozdawczą gminy (aglomeracje) z obszaru Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie powinny przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do RZGW w Krakowie do dnia 31 stycznia 2019 r.

 

AKPOŚK 2017 zatwierdzony przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. oraz sprawozdania z poprzednich lat dostępne są na stronie internetowej KZGW PGW pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.

 

Przy wypełnianiu ankiety proszę zwrócić szczególną uwagę na rodzaj pól oraz poprawny typ danych możliwy do wpisania w konkretną komórkę. Część ankiety zawiera pola kodowe (lista rozwijalna) i tylko te wartości winny być zastosowane. Również pola z wartościami liczbowymi narzucają konkretny typ danych do uzupełnienia. Niedopuszczalnym jest formatowanie źródłowej ankiety, zastępując komórki z narzuconym sztywno typem danych według własnego uznania. Zachowanie jednorodności informacji w ankiecie pozwoli poprawne jej formatowanie oraz analizę danych przekazanych przez Państwa.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline