Prezes Wód Polskich Przemysław Daca gościem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego

Opublikowano: czwartek, 17, styczeń 2019

Spotkanie, które odbyło się we wtorkowe popołudnie dotyczyło współdziałania obu instytucji. Uczestnicy wyrazili nadzieję, że po trudnym okresie rozpoczyna się zupełnie nowy, zintensyfikowany  etap współpracy.

Obecnie, PGW WP realizuje m.in. dotychczasowe zadania marszałków województw w zakresie gospodarki wodnej

Jeszcze w październiku 2018 r., Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Wodach Polskich opracował raport dotyczący współpracy Wód Polskich z Marszałkami Województw nad wdrożeniem reformy gospodarki wodnej. Z raportu wynika, że w wielu przypadkach ta współpraca nie przebiegała dobrze, co negatywnie wypływało na proces organizowania Wód Polskich.