Sytuacja hydrologiczna na południu kraju na bieżąco monitorowana

Opublikowano: środa, 23, styczeń 2019

Przedstawienie i omówienie bieżącej sytuacji hydrometeorologicznej na obszarze działania RZGW Wrocław, RZGW Gliwice, RZGW Kraków oraz RZGW Rzeszów było tematem wczorajszego spotkania prezesa Wód Polskich Krzysztofa Wosia z Dyrektorami Regionalnych Zarządów.

W drugiej części spotkania przedstawiono stopień zaawansowania realizacji zadania 4.B1 „Budowa centrów operacyjnych w RZGW Wrocław i RZGW Kraków” w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW).

Z raportów uzyskanych od Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej wynika, iż sytuacja hydrologiczna na południu kraju jest stabilna i na bieżąco monitorowana.

Jak mówił Tomasz Tekielak, kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW Kraków „Obecnie notowane są spadki stanów wód – nie identyfikujemy zagrożeń w najbliższym okresie czasu”. Dopytywany przez Prezesa Krzysztofa Wosia o rezerwy powodziowe wyjaśnił, iż „zbiorniki mają wystarczającą pojemność powodziową, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana”.

Również przedstawiciele RZGW Wrocław, RZGW Gliwice oraz RZGW Rzeszów potwierdzili, iż na ich obszarze działania sytuacja hydrologiczna jest stabilna, rezerwy powodziowe są wysokie, a zagrożenia w najbliższym okresie czasu nie są identyfikowane.

Prezes Krzysztof Woś polecił wypracowanie jednolitych procedur i zasad współpracy dla wszystkich RZGW w warunkach powodzi. Zalecił także nawiązanie kontaktu z Urzędami Wojewódzkimi w celu współpracy w zakresie korzystania ze sprzętu magazynów przeciwpowodziowych na wypadek sytuacji powodziowej.

Omawiając drugi temat, Prezes Krzysztof Woś zwrócił uwagę, iż „centra operacyjne powinny uwzględniać wszystkie te obiekty, które mają strategiczne znaczenie”. W związku z czym, centra operacyjne we Wrocławiu i Krakowie powinny być powiązane z ośrodkami w Gliwicach i Rzeszowie tak, aby „system mógł spełniać swoją funkcję”.

Podsumowaniem tej tematyki była potrzeba kolejnych spotkań technicznych, na których zostanie ponownie ustalona lista priorytetów.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline