Komunikat o sytuacji hydrologicznej na obszarze RZGW Kraków

Opublikowano: poniedziałek, 11, luty 2019

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Krakowie stwierdza brak zagrożeń hydrologicznych i meteorologicznych na terenach zarządzanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w dniu 11 lutego br.

Aktualna sytuacja hydrologiczna przedstawia się następująco: na rzekach i potokach dorzecza Górnej Wisły przeważają stany średnie. Wyjątek stanowi rzeka Stryszawka i Żylica, gdzie występują stany wysokie. W ciągu ostatniej doby wystąpiły wzrosty stanów wód. Największy zaobserwowano na Stryszawce w Suchej Beskidzkiej o 26 cm. Jednocześnie na Wiśle i na Dunajcu odnotowano  spadki stanów wód, maksymalnie o 33 cm w profilu Sandomierz.

Z powodu wzrostu temperatury zjawiska lodowe powoli zanikają. Nie ma zagrożenia wystąpienia zatorów lodowych. Obiekty hydrotechniczne pracują bez zakłóceń.

 Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW Kraków jest stabilna.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline