Wody Polskie zabezpieczą osuwiska w okolicach Jeziora Mucharskiego

Opublikowano: środa, 13, marzec 2019

Obecnie, to jedno z priorytetowych zadań, które zrealizuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Stabilizacja osuwisk to bezpieczeństwo dla ludzi i ich mienia.


Osuwisko Ostałowa

W dniu 11 lutego 2019 r. został podpisany wniosek przetargowy na zabezpieczenie dwóch osuwisk: Ostałowa i Świnna Poręba.

Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem dla PGW Wody Polskie. Wykonanie zabezpieczeń  ustabilizuje grunty na stokach i pozwoli na ochronę dróg, mostów, zabudowań oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej wokół jeziora Mucharskiego. Dodatkowo, stabilizacja osuwisk wpłynie na zachowanie pojemności retencyjnej zbiornika, chroniącego okoliczne miejscowości i Kraków przed powodzią.

Potrzebę wykonania zabezpieczeń potwierdzają badania informujące, iż na tych obszarach, w stokach wzgórz w Karpatach Fliszowych częste jest zjawisko występowania ruchów masowych, które potęgowane są przez intensywne opady powodujące wezbrania wód gruntowych i wód powierzchniowych w rzekach i potokach.  Przykładem jest rok 2010, gdy zarejestrowano nasilenie się ruchów mas gruntowych na stokach w czasie majowych, ulewnych opadów deszczu. 

Również badania prowadzone na etapie projektowania zbiornika wodnego potwierdziły, że w miejscowościach Świnna Poręba i Ostałowa występują osuwiska, które zagrażają stabilności gruntów na terenie, który będzie stanowił brzeg dla zbiornika Mucharskiego. Osuwisko zostało zarejestrowane przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Prace zabezpieczające potrwają 10 miesięcy. W ich trakcie, wymagane jest obniżenie piętrzenia zbiornika do rzędnej 295,00 m npm. Proces obniżania wody w zbiorniku, zgodnie z instrukcją, będzie trwał około 2 miesiące.