Studenci AGH z wizytą studyjną w Dobczycach

Opublikowano: wtorek, 26, marzec 2019

W ramach współpracy zawartej pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - RZGW w Krakowie a Akademią Górniczo – Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, w dniach 15 i 16 marca 2019 r. odbyła się wizyta studyjna.

 


Studenci AGH w Krakowie na obiekcie hydrotechnicznym – zapora Dobczyce – przegląd stanu technicznego bloku przelewowo – spustowego.


Grupa studentów biorących udział w projekcie pn.  „Interdyscyplinarny wymiar kompetencji w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach”, w zakresie Działania 3.1. PO WER, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, miała okazję odbyć kolejną już wizytę studyjną na obiektach będących w zarządzie krakowskiego RZGW.

 

Podczas wizyty na zaporze Dobczyce omawiano między innymi stan techniczny poszczególnych obiektów hydrotechnicznych oraz funkcje zbiornika Dobczyckiego. Na zaporze bocznej Banowice dokonano przeglądu stanu technicznego, a na obiekcie pompowni Myślenice – zapoznano się z jego funkcjonowaniem, jako integralnymi częściami Zbiornika Dobczyce.

 

Przypomnijmy, że dzięki współpracy nawiązanej między instytucjami, studenci mają możliwość praktycznego poznania funkcjonowania przedsiębiorstwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a także poznania rzeczywistych warunków pracy na określonych stanowiskach. Bardzo ważnym elementem nawiązanego porozumienia są wizyty w terenie - na obiektach hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW w Krakowie PGW WP.

 


Wizyta studentów AGH w Krakowie w obiekcie hydrotechnicznym - pompowni Myślenice – zapoznanie się z funkcjonowaniem pompowni.

 

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline