Wisłoka, jedna z pierwszych rzek w Polsce przyjazna dla ryb

Opublikowano: piątek, 26, kwiecień 2019

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie realizuje projekt „Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce”. W ciągu trzech lat zostanie przywrócona możliwość swobodnej wędrówki ryb w dół i w górę rzeki. To jeden z pierwszych projektów w Polsce, który stawia sobie taki cel.

 
Widok modernizowanego stopnia w Ropicy Polskiej (fot. arch. RZGW).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zmodernizuje siedem stopni wodnych zlokalizowanych przy istniejących budowlach hydrotechnicznych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce. Znajdują się one w Dębicy i Mokrzcu na Wisłoce, w Ropicy Polskiej i Gorlicach na Ropie oraz w Jedliczach i Szczepańcowej na Jasiołce. Całkowity koszt projektu to 28,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE z Funduszu Spójności wynosi 24,4 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Konstrukcje hydrotechniczne oraz prace regulacyjne prowadzone w korytach rzek w drugiej połowie XX wieku doprowadziły do zaniku specyficznych siedlisk ryb. W efekcie doszło do wyginięcia jesiotra, łososia, troci i certy, a populacje innych gatunków ryb wymagających krótszych, jednośrodowiskowych wędrówek zostały silnie przerzedzone. 

By przywrócić warunki przyjazne dla ryb i innych organizmów żywych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, podejmuje prace przywracające ciągłość rzeki.

Co istotne, prace prowadzone są w oparciu o rozwiązania „bliskie naturze”, naśladujące warunki, jakie panują w naturalnej rzece.

Likwidacja takich przeszkód lub zastępowanie ich urządzeniami przyjaznymi dla organizmów wodnych jest działaniem wspomaganym przez Ramową Dyrektywę Wodną Unii Europejskiej, której celem jest dobry stan europejskich wód. Ciągłość rzek, możliwość pokonywania ich przez organizmy wodne jest ważnym kryterium oceny tego stanu.

Projekt realizowany na Wisłoce, Ropie i Jasiołce jest kolejnym tego typu projektem wdrażanym na południu Polski przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i stanowi kontynuację projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” zrealizowanego w latach 2010-2015.

Wykonane wtedy prace zainicjowały poprawę stanu ekologicznego wód Wisłoki. Udrożniony został środkowy odcinek rzeki (zlikwidowano dwie bariery w Jaśle), odtworzono żwirowe siedliska dla litofilnych gatunków ryb na odcinku od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków oraz przeprowadzono zarybienia łososiem i certą.

Więcej informacji o projekcie na stronie: wislokabezbarier.com

Szerszych informacji udzielają:
Piotr Sobieszczyk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Roman Konieczny (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


Pomiar prędkości wody w przepławce na modernizowanym stopniu w Ropicy Polskiej (fot. arch. RZGW).


Modernizowany stopień w Ropicy Polskiej (fot. arch. RZGW).

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline