Postęp prac udrożnieniowych na Wisłoce i jej dopływach

Opublikowano: środa, 08, maj 2019

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie kontynuuje prace budowlane w ramach projektu „Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce”Całkowity koszt projektu to 28,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE z Funduszu Spójności wynosi 24,4 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Aktualnie prace prowadzone są przy modernizacji barier migracyjnych w miejscowości Ropica Polska na rzece Ropie (km 39+400) przy budowie bystrza i bystrotoku kamiennego z głazów wielkogabarytowych. Ułożono ostatni segment przepławki oraz rozpoczęto roboty związane z zabezpieczeniem brzegu lewego: