Obwieszczenie z dnia 22.05.2019r.

Opublikowano: środa, 22, maj 2019

Zgodnie z wymogami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie), udostępnia do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 3 Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, Kontraktu 3A.3 Odcinek 4 - Prawy wał rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kościuszko na terenie Miasta Kraków (powiat Miasto Kraków, gmina Miasto Kraków) oraz miejscowości Piekary i Kryspinów (powiat krakowski, gmina Liszki) w województwie małopolskim (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM)

Dokumenty do pobrania:

Każdy zainteresowany może:
A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 23.05.2019 do dnia 05.06.2019 (10 dni roboczych), w siedzibie:

  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jednostka Realizująca Projekt, ul Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadzór Wodny w Krakowie, ul. Kryspinów 278, 32-060 Liszki, w dniach roboczych od godziny 10:00 do 13:00,
  • Biura Projektu OPDOW, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 (budynek K1), 31-548 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30.
    lub poprzez stronę internetową:
  • PGW WP RZGW w Krakowie pod adresem - www.krakow.rzgw.gov.pl
  • Urzędu Miasta Krakowa pod adresem – www.bip.krakow.pl
  • Urzędu Gminy Liszki pod adresem - www.liszki.pl
  • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły pod adresem – www.odrapcu.pl

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach roboczych od 23.05.2019 do dnia 05.06.2019 (włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoba do kontaktu: Monika Grzywacz, tel.+12 628 09 84).

Po ww. 10-dniowym okresie udostępnienia dokumentu do wglądu w dniu 06.06.2019r. o godzinie 17:00, w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadzór Wodny w Krakowie, ul. Kryspinów 278, 32-060 Liszki, odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym zostaną przedstawione informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie tego spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (Dziennik Polski –czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszenie na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa oraz Urzędzie Gminy Liszki jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline