Powołanie Dyrektora RZGW w Krakowie

Informujemy, że Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich Pan Mariusz Gajda na podstawie art. 245 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z dniem 2 stycznia 2018 r. powołał na stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panią Aleksandrę Malarz.

Jednocześnie informujemy, że Pan Tomasz Sądag został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.