O RZGW

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Jesteśmy instytucją, która  powstała 1 stycznia 2018 roku na mocy ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), łącząc rozproszone wcześniej kompetencje dotyczące m.in. dróg wodnych i zakresu ochrony przed powodzią.

Wody Polskie podejmują działania w zakresie:

  • kierunków inwestowania i modernizacji urządzeń hydrotechnicznych,
  • zakresu robót utrzymaniowych realizowanych na ciekach i urządzeniach wodnych,
  • zapewnienia odpowiedniej jakości wód,
  • minimalizacji ryzyka powodziowego na wszystkich szczeblach zarządzania zasobami wodnym

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie jako jeden z 11 Regionalnych Zarządów hydrograficznie obejmuje region wodny Górnej – Zachodniej Wisły oraz region wodny Czarnej Orawy

 Statut Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline