Specjalista w Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej

Opublikowano: poniedziałek, 29, październik 2018

 

     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

 

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalisty w Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej

 

Miejsce pracy: PGW WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • monitorowanie i analiza sytuacji hydro–meteorologicznej oraz pracy zbiorników retencyjnych,
 • przygotowywanie raportów w ww. zakresie w trakcie pełnionych dyżurów (również w dni wolne od pracy, w ramach wykonywanej pracy zdalnej – poza siedzibą biura),
 • udział w całodobowych dyżurach pełnionych w sytuacjach zagrożenia powodziowego oraz
  w innych uznanych za kryzysowe,
 • przetwarzanie, udostępnianie, przekazywanie informacji na potrzeby centrów zarządzania kryzysowego i innych instytucji,
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski dot. gospodarki wodnej prowadzonej na obiektach hydrotechnicznych,
 • przygotowywanie projektów decyzji w zakresie obniżania piętrzenia wody lub opróżniania zbiornika w przypadkach ostrzeżeń o nadejściu wezbrania,
 • współpraca operacyjna z organami administracji rządowej i samorządowej w ochronie przed powodzią.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, kierunek: inżynieria środowiska, inżynieria wodna, gospodarka wodna, hydrologia lub pokrewne;
 • znajomość zagadnień hydrologii, meteorologii, hydrotechniki, hydrauliki koryt rzecznych,
 • znajomość aplikacji GIS (ArcGIS lub QGIS),
 • znajomości obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjne, w porównaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2018 r..
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , albo pocztą lub złóż osobiście w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, z dopiskiem: „Praca_Centrum Operacyjne_specjalista/1/2018.", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 12.11.2018 r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline