Specjalista w Wydziale Organizacji (prowadzenie sekretariatu dyrektora)

Opublikowano: środa, 12, grudzień 2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Organizacji

(prowadzenie sekretariatu dyrektora)

Miejsce pracy: Kraków

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Bieżąca obsługa sekretariatu Dyrektora RZGW w Krakowie, w tym:

 • przyjmowanie, rozdzielanie i wydawanie korespondencji przekazywanej do dekretacji
 • przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie zgodnie z dekretacją przychodzącej poczty elektronicznej;
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentów
 • obsługa połączeń telefonicznych
 • prowadzenie terminarza spotkań Dyrektorów
 • przyjmowanie i koordynowanie wizyt gości dyrektora oraz obsługa spotkań
 • przygotowanie posiedzeń, narad, spotkań organizowanych przez Dyrektorów
 • pomoc przy organizacji podróży służbowych (rezerwacje noclegów, zakup biletów)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych (MS Office)
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (faks, urządzenie wielofunkcyjne)
 • umiejętność analitycznego myślenia (tworzenie raportów i zestawień)
 • zdolność rozwiązywania problemów i szybkiego reagowania na sytuacje wymagające rozwiązania w krótkim czasie
 • wysoce rozwinięte umiejętności organizacyjne i autoprezentacyjne
 • umiejętność zarządzania czasem pracy i wyznaczania priorytetów,
 • dokładność i skrupulatności,
 • komunikatywność
 • umiejętność pewnego i skutecznego porozumiewania się z różnymi grupami ludzi, np. kadrą zarządzającą, współpracownikami, osobami spoza RZGW
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • odporność na stres, opanowanie

Wymagania dodatkowe:

 • ukończony kurs sekretarki/ asystentki dyrektora
 • znajomość programu EZD

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjne, w porównaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 28.02.2018 r.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  , albo pocztą lub złóż osobiście: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków, z dopiskiem: „Praca sekretarka/asystentka/12/2018.", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 28.12.2018 r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline