Realizowane projekty przez RZGW w Krakowie

Realizowane projekty przez RZGW w Krakowie - strona www poprzednika prawnego

 

„Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzania ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego”

OPIS PROJEKTU

Pod względem administracyjnym projekt realizowany będzie w całości w województwie małopolskim, obejmując swym zasięgiem powiat oświęcimski i chrzanowski. Poszczególne zadania realizowane będą w: p. chrzanowski: gm. Babice (m. Jankowice), gm. Alwernia (m. Okleśna), gm. Libiąż (m. Gromiec) p. oświęcimski: gm. Oświęcim (m: Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, Broszkowice), gm. Chełmek (m. Bobrek). Pod względem hydrologicznym obszar położony jest w rejonach wodnych Małej i Górnej Wisły. Pod względem hydrologicznym obszar położony jest w rejonach wodnych Małej i Górnej Wisły. Inwestycja przebiegać będzie w podziale na 6 zadań. Inwestycja przebiegać będzie w podziale na 6 zadań. Łączna wartość inwestycji oszacowana została na kwotę 74 151 307,56 PLN (Dofinansowanie projektu z UE: 61 188 532,78 PLN).

Read more: „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz...

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.