Podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką Krakowską

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23 stycznia 2018 r. zostało podpisane kolejne porozumienie z krakowską uczelnią dotyczące współpracy naukowo-badawczej, prowadzenia profilowanych praktyk, warsztatów dla studentów, jak również w zakresie określanie tematów prac licencjackich, inżynierskich i dyplomowych i współpracy przy ich realizacji. Podpisanie Porozumienie z Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki określa zakres współpracy w obszarach związanych z inżynierią, budownictwem wodnym, zagadnień utrzymania rzek i potoków, ochrony przed powodzią i suszą oraz zarządzania środowiskiem wodnym.

    


Porozumienie o współpracy będzie realizowane głównie poprzez prowadzenie badań terenowych, praktyk lub warsztatów na obiektach hydrotechnicznych RZGW i realizowanych przez RZGW inwestycjach, realizację wspólnych tematów badawczych i wdrażanie ich efektów w praktyce, umożliwienie określanie tematów prac licencjackich, inżynierskich i dyplomowych oraz współpracy przy ich realizacji poprzez udostępnianie przez RZGW posiadanych dokumentów i innych materiałów.

Podobne porozumienia zostały już zawarte z następującymi krakowskimi uczelniami:

  • Akademią Górniczo Hutniczą im. Stanisław Staszica w Krakowie w dniu 13 listopada 2017 r.,
  • Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w dniu 17 listopada 2017 r.,
  • Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dniu 27 listopada 2017 r.