Podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką Krakowską

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23 stycznia 2018 r. zostało podpisane kolejne porozumienie z krakowską uczelnią dotyczące współpracy naukowo-badawczej, prowadzenia profilowanych praktyk, warsztatów dla studentów, jak również w zakresie określanie tematów prac licencjackich, inżynierskich i dyplomowych i współpracy przy ich realizacji. Podpisanie Porozumienie z Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki określa zakres współpracy w obszarach związanych z inżynierią, budownictwem wodnym, zagadnień utrzymania rzek i potoków, ochrony przed powodzią i suszą oraz zarządzania środowiskiem wodnym.

    


Porozumienie o współpracy będzie realizowane głównie poprzez prowadzenie badań terenowych, praktyk lub warsztatów na obiektach hydrotechnicznych RZGW i realizowanych przez RZGW inwestycjach, realizację wspólnych tematów badawczych i wdrażanie ich efektów w praktyce, umożliwienie określanie tematów prac licencjackich, inżynierskich i dyplomowych oraz współpracy przy ich realizacji poprzez udostępnianie przez RZGW posiadanych dokumentów i innych materiałów.

Podobne porozumienia zostały już zawarte z następującymi krakowskimi uczelniami:

  • Akademią Górniczo Hutniczą im. Stanisław Staszica w Krakowie w dniu 13 listopada 2017 r.,
  • Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w dniu 17 listopada 2017 r.,
  • Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dniu 27 listopada 2017 r.
Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.