Podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką Krakowską

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23 stycznia 2018 r. zostało podpisane kolejne porozumienie z krakowską uczelnią dotyczące współpracy naukowo-badawczej, prowadzenia profilowanych praktyk, warsztatów dla studentów, jak również w zakresie określanie tematów prac licencjackich, inżynierskich i dyplomowych i współpracy przy ich realizacji. Podpisanie Porozumienie z Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki określa zakres współpracy w obszarach związanych z inżynierią, budownictwem wodnym, zagadnień utrzymania rzek i potoków, ochrony przed powodzią i suszą oraz zarządzania środowiskiem wodnym.

    


Porozumienie o współpracy będzie realizowane głównie poprzez prowadzenie badań terenowych, praktyk lub warsztatów na obiektach hydrotechnicznych RZGW i realizowanych przez RZGW inwestycjach, realizację wspólnych tematów badawczych i wdrażanie ich efektów w praktyce, umożliwienie określanie tematów prac licencjackich, inżynierskich i dyplomowych oraz współpracy przy ich realizacji poprzez udostępnianie przez RZGW posiadanych dokumentów i innych materiałów.

Podobne porozumienia zostały już zawarte z następującymi krakowskimi uczelniami:

  • Akademią Górniczo Hutniczą im. Stanisław Staszica w Krakowie w dniu 13 listopada 2017 r.,
  • Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w dniu 17 listopada 2017 r.,
  • Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dniu 27 listopada 2017 r.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline