Komunikat nawigacyjny nr 2 na dzień 12.02.2019 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 

1.    Rzeka Wisła od km 0+600 do km 66+400 (Stopień Wodny Kościuszko) – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2018 r. ze względu na okres zimowy.

 

2.    Kanał Łączański – kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem 01.12.2018 r. ze względu na okres zimowy.

 

3.    Rzeka Wisła od km 66+400 (Stopień Wodny Kościuszko) do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 26.01.2019 r. ze względu na okres zimowy.

 

4.    Rzeka Wisła od km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) do km do km 295+200 – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2018 r. ze względu na okres zimowy.

Zamknięcie szlaku żeglownego w rejonie Mostu Grunwaldzkiego w dniu 27.01.2019 r., w związku z organizacją imprezy pn. „Przeciągnij Smoka przez Wisłę”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 27.01.2019 r. w godz. 12.00 – 15.00 na odcinku rz. Wisły wzdłuż Mostu Grunwaldzkiego odbędzie się impreza pn. „Przeciągnij Smoka przez Wisłę” (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: UZS-523.1.2018.KR/2019 z dnia 23.01.2019 r.).

Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku 150 m powyżej oraz 50 m poniżej Mostu Grunwaldzkiego w dniu 27.01.2019 r. w godz. 12.00 – 15.00 zostanie zamknięty i oznakowany przez organizatora znakami żeglugowymi A.1 „zakaz przejścia” (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.) od strony wody górnej i dolnej, na prawym i lewym brzegu. Pod znakami zostaną umieszczone tablice informacyjne o treści „obowiązuje w dniu 27.01.2019 r. w godzinach 12.00 – 15.00.

Całkowite zamknięcie szlaku żeglownego na okres zimowy z dniem 26.01.2019 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w związku z wystąpieniem zjawisk lodowych z dniem 26.01.2019 r. zostanie dodatkowo zamknięty szlak żeglowny na rzece Wiśle na odcinku od km 66+400 (Stopień Wodny Kościuszko) do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie), na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej.

 Tym samym szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 0+600 do km 295+200, a także na Kanale Łączańskim jest całkowicie zamknięty na okres zimowy.

Komunikat nawigacyjny nr 1 na dzień 09.01.2019r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

  1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 66+400 (Stopień Wodny Kościuszko) – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2018 r. ze względu na okres zimowy.
  2. Kanał Łączański – kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem 01.12.2018 r. ze względu na okres zimowy.
  3. Rzeka Wisła od km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) do km do km 295+200 – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2018 r. ze względu na okres zimowy.

 Odcinek drogi wodnej od km 66+400 (Stopień Wodny Kościuszko) do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) pozostaje otwarty dla żeglugi do czasu wystąpienia na rzece zjawisk lodowych.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline