Uruchomienie progu piętrzącego na Wiśle w km 223+650

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od dnia 22.04.2019 od godziny 23. w km 223+650 rz. Wisły w związku z niskim poziomem wody w rzece Wiśle, uruchamiamy elastyczny próg piętrzący w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Komunikat nawigacyjny nr 4 na dzień 08.04.2019 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco: 

1.    Rzeka Wisła od km 0+600 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 2,8 m z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

2.    Kanał Łączański  - odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 2,2 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

3.    Rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

W km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi, 
odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.

4.    Rzeka Wisła od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

5.    Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

W km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Obecnie próg jest uruchomiony. Rejon progu piętrzącego zarówno od strony wody górnej jak i dolnej został oznakowany właściwymi znakami żeglugowymi oraz sygnalizacją świetlną. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66). 

6.    Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko i Dąbie odbywają  się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.

7.    Aktualnie nie przewiduje się żadnych robót na obiektach hydrotechnicznych oraz robót regulacyjnych w korycie rzeki, które skutkowałyby zamykaniem szlaku żeglownego.

Zaniżenie prześwitu mostu Piłsudskiego w Krakowie na okres 25.04.2019-25.10.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniach 25.04.2019 r. do 25.10.2019 r. w km 78+300 rz. Wisły w związku z pracami remontowymi, prześwit Mostu Piłsudskiego zostanie zaniżony o 1,355m.

 

Szlak żeglowny na rz. Wiśle tj. odcinek przejścia pod Mostem Piłsudskiego zostanie oznakowany przez wykonawcę robót znakami żeglugowymi C.2 „ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody” – z podaniem wielkości prześwitu na okres trwania remontu (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.) od strony wody górnej i dolnej, w środku światła mostu oznakowanego znakami D.1 jako przejście szlaku żeglugowego pod konstrukcją mostu. Pod znakami zostaną umieszczone tablice informacyjne o treści „obowiązuje do dnia 25.10.2019 r.

Całkowite otwarcie szlaku żeglownego z dniem 15.03.2019r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że z dniem 15.03.2019 r. zostaje otwarty po przerwie zimowej szlak żeglowny na rzece Wiśle (przy ograniczeniu jego parametrów) na odcinku od km 0+600 do km 66+400 (Stopień Wodny Kościuszko), na Kanale Łączańskim oraz na odcinku od km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) do km 295+200.

Przypominamy, że z dniem 02.03.2019 r. został otwarty po przerwie zimowej szlak żeglowny na rzece Wiśle na odcinku od km 66+400 (Stopień Wodny Kościuszko) do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie).

Informujemy, że podczas uprawiania żeglugi należy zachować szczególną ostrożność w związku z brakiem możliwości zapewnienia głębokości tranzytowych odpowiednich dla klas drogi wodnej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.05.2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. z 2002 r. nr 77, poz. 695).

Czytaj więcej: Całkowite otwarcie szlaku żeglownego z dniem 15.03.2019r.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline