Uruchomienia w km 223+650 rzeki Wisły elastycznego progu piętrzącego należącego do Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w związku z niskim poziomem wody w rzece Wiśle, w dniu 16.04.2018 r. został uruchomiony przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. elastyczny próg  piętrzący w km 223+650 rzeki Wisły. Rejon progu piętrzącego zarówno od strony wody górnej jak i dolnej został oznakowany właściwymi znakami żeglownymi oraz sygnalizacją świetlną.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

Otwarcie szlaku żeglownego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że z dniem 14.04.2018 r. zostaje otwarty po przerwie zimowej szlak żeglowny (przy ograniczeniu jego parametrów) na rzece Wiśle na odcinku od km 0+000 do km 295+200 oraz na Kanale Łączańskim na całej jego długości.

Jednocześnie informujemy, że podczas uprawiania żeglugi należy zachować szczególną ostrożność w związku z brakiem możliwości zapewnienia głębokości tranzytowych odpowiednich dla klasy drogi wodnej określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.05.2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. z 2002 r. nr 77, poz. 695).

Szczegółowe informacje o utrudnieniach w żegludze na drodze wodnej podane są w zakładce „komunikaty nawigacyjne – utrudnienia w żegludze”.

Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko i Dąbie odbywają  się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.

Aktualnie nie przewiduje się żadnych robót na obiektach hydrotechnicznych oraz robót regulacyjnych w korycie rzeki, które skutkowałyby zamykaniem szlaku żeglownego.

Komunikat nawigacyjny nr 3 na dzień 09.03.2018 r.

Komunikat nawigacyjny nr 3 na dzień 09.03.2018 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

  1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 27.11.2017r. ze względu na okres zimowy.
  2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  27.11.2017r. ze względu na okres zimowy.

Komunikat nawigacyjny nr 4 na dzień 09.04.2018 r.

Komunikat nawigacyjny nr 4 na dzień 09.04.2018 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

  1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200 – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 27.11.2017 r., obecnie trwają prace związane z przygotowaniem szlaku żeglownego do otwarcia po sezonie zimowym.
  2. Kanał Łączański  - kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem 27.11.2017 r.,  obecnie trwają prace związane z przygotowaniem szlaku żeglownego do otwarcia po sezonie zimowym.

Komunikat nawigacyjny nr 1 na dzień 9.01.2018 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

  1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 27.11.2017 r. ze względu na okres zimowy
  2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  27.11.2017 r. ze względu na okres zimowy.