Komunikat nawigacyjny nr 10 na dzień 09.10.2018 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

 2. Kanał Łączański  - odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 2,2 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

 3. Rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”. 
  W km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.
 4. Rzeka Wisła od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

 5. Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
  W km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Obecnie próg jest uruchomiony. Rejon progu piętrzącego zarówno od strony wody górnej jak i dolnej został oznakowany właściwymi znakami żeglugowymi oraz sygnalizacją świetlną. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

 6. Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko i Dąbie odbywają  się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.

 7. Aktualnie nie przewiduje się żadnych robót na obiektach hydrotechnicznych oraz robót regulacyjnych w korycie rzeki, które skutkowałyby zamykaniem szlaku żeglownego.

 

Zamknięcie szlaku żeglownego na Kanale Łączańskim w dniu 06.10.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 06.10.2018 r. w godz. 10.30 – 14.00 na Kanale Łączańskim na odcinku od km 0+000k do km 1+000k odbędą się regaty kajakowe (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: UZS-450.14.2018 z dnia 28.09.2018 r.).

Szlak żeglowny na Kanale Łączańskim na odcinku od km 0+000k do km 1+000k w dniu 06.10.2018 r. w godz. 10.30 – 14.00 zostanie zamknięty i oznakowany przez organizatora od strony wody górnej i dolnej, na prawym i lewym brzegu znakami żeglugowymi A.1 (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.). Pod znakami zostaną umieszczone tablice informacyjne o treści „obowiązuje w dniu 06.10.2018 r. w godzinach 10.30 – 14.00, nie dotyczy jednostek pływających biorących udział w imprezie”. Oznakowanie przedmiotowego odcinka szlaku wykonane zostanie pod nadzorem administratora drogi wodnej (ZOH Łączany Skawina, tel. 33/8790013). W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko statki biorące udział w zabezpieczeniu regat.

Komunikat nawigacyjny nr 9 na dzień 10.09.2018 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

 2. Kanał Łączański  - odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 2,2 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

 3. Rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
  W km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Dodatkowo w dniach 10.09 – 13.09.2018 r. (pon. - czw.) na odcinku od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) szlak żeglowny na rz. Wiśle zostanie zamknięty.
 4. Rzeka Wisła od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

 5. Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
  W km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Obecnie próg jest uruchomiony. Rejon progu piętrzącego zarówno od strony wody górnej jak i dolnej został oznakowany właściwymi znakami żeglugowymi oraz sygnalizacją świetlną. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

 6. Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko i Dąbie odbywają  się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.

 7. Aktualnie nie przewiduje się żadnych robót na obiektach hydrotechnicznych oraz robót regulacyjnych w korycie rzeki, które skutkowałyby zamykaniem szlaku żeglownego.

 

Częściowe zamknięcie szlaku żeglownego na rz. Wiśle w dniu 29.09.2018 r. na odcinku od km 73+500 do km 74+500

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 29.09.2018 r. w godz. 11.00 – 16.00 na odcinku rz. Wisły od km 73+500 do km 74+500 odbędzie się impreza pn. „XXXVIII Ogólnopolski Sportowo – Turystyczny Maraton Kajakowy im. Andrzeja Włosika, Grand Prix PZKaj 2018” (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: UZS-450.13.2018 z dnia 10.09.2018 r.).

Szlak żeglowny na rz. Wiśle w dniu 29.09.2018 r. w godz. 11.00 – 16.00 zostanie częściowo zamknięty na odcinku od km 73+500 do km 74+500, a pływanie kajakami odbywać się będzie wzdłuż lewego brzegu rz. Wisły, w odległości nie większej niż 40 m od tego brzegu, tak aby szlak żeglowny pozostawał wolny przy brzegu prawym. Wyznaczony odcinek szlaku żeglownego zostanie oznakowany odpowiednio żółtymi bojami i znakami żeglugowymi C.5 z ograniczeniem, że szlak żeglowny jest oddalony od brzegu lewego o 40 m oraz znakiem B.6 z ograniczeniem prędkości do 5 km/h (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.). Oznakowanie zostanie wykonane pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/429-94-94). W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko statki biorące udział w zabezpieczeniu imprezy.

Częściowe zamknięcie szlaku żeglownego w związku z organizacją turystycznej imprezy kajakowej przez Klub Kajakowy „Na Fali” w dniu 15.09.2018 r. w rejonie przystani żeglarskiej Yacht Klub Polski

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 15.09.2018 r. w godz. 10.00 – 18.00 na odcinku rz. Wisły od km 87+500 do km 89+500, w rejonie przystani żeglarskiej Yacht Klub Polski odbędzie się turystyczna impreza kajakowa (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: UZS-450.12.2018 z dnia 27.08.2018 r.).

Szlak żeglowny na rz. Wiśle w dniu 15.09.2018 r. w godz. 10.00 – 18.00 zostanie częściowo zamknięty na odcinku od km 87+500 do km 89+500, a pływanie kajakami odbywać się będzie wzdłuż lewego brzegu rz. Wisły, w odległości nie większej niż 40 m od tego brzegu, tak aby szlak żeglowny pozostawał wolny przy brzegu prawym. Wyznaczony odcinek szlaku żeglownego zostanie oznakowany odpowiednio żółtymi bojami i znakami żeglugowymi C.5 z ograniczeniem, że szlak żeglowny jest oddalony od brzegu lewego o 40 m oraz znakiem B.6 z ograniczeniem prędkości do 5 km/h (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.). Oznakowanie zostanie wykonane pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/429-94-94). W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko statki biorące udział w zabezpieczeniu imprezy.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline