Organizacja zawodów pn. „VII wyścigi Smoczych Łodzi” na rz. Wiśle w dniu 23.06.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 23.06.2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 na odcinku rz. Wisły od km 76+000 do km 76+450 (most Dębnicki) odbędą się zawody pn. „VII wyścigi Smoczych Łodzi” (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: UZS-450.10.2018 z dnia 18.06.2018 r.).

Szlak żeglowny na rz. Wiśle w dniu 23.06.2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 zostanie częściowo zamknięty na odcinku od km 76+000 do km 76+450 (most Dębnicki), a zawody odbywać się będą wzdłuż prawego brzegu rz. Wisły, w odległości nie większej niż 40 m od tego brzegu, aby szlak żeglowny pozostawał wolny przy brzegu lewym. Wyznaczony odcinek szlaku  żeglownego zostanie oznakowany odpowiednio żółtymi bojami i znakami żeglugowymi C.5 z ograniczeniem, że szlak żeglowny jest oddalony od brzegu prawego o 40 m oraz znakiem B.6 z ograniczeniem prędkości do 5 km/h (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.), umieszczonymi od strony wody górnej i dolnej. Oznakowanie zostanie wykonane pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/4299444). W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko statki biorące udział w zabezpieczeniu zawodów.

Organizacja imprezy na rz. Wiśle pn. „7 Wodna Masa Krytyczna” w dniu 24.06.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 24.06.2018 r. w godz. 13.00 – 16.30 na odcinku rz. Wisły od km 75+450 (ujście rz. Rudawy) do km 78+500 (kładka Bernatka) odbędzie się impreza pn. „7 Wodna Masa Krytyczna” (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: UZS-450.9.2018 z dnia 18.06.2018 r.).

Szlak żeglowny na rz. Wiśle w dniu 24.06.2018 r. w godz. 13.00 – 16.30 zostanie częściowo zamknięty na odcinku od km 75+450 (ujście rz. Rudawy) do km 78+500 (kładka Bernatka), a spływ łodziami i tratwami odbywać się będzie wzdłuż lewego brzegu rz. Wisły, w odległości nie większej niż 40 m od tego brzegu, aby szlak żeglowny pozostawał wolny przy brzegu prawym. Wyznaczony odcinek szlaku żeglownego zostanie oznakowany odpowiednio żółtymi bojami i znakami żeglugowymi C.5 z ograniczeniem, że szlak żeglowny jest oddalony od brzegu lewego o 40 m oraz znakiem B.6 z ograniczeniem prędkości do 5 km/h (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.). Oznakowanie zostanie wykonane pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/4299444). W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko statki biorące udział w zabezpieczeniu spływu.

Organizacja imprezy pn. „Wianki – Święto Muzyki” przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w dniu 23.06.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 23.06.2018 r. w godz. 22.30 – 22.50 na odcinku rz. Wisły od km 76+450 (Most Dębnicki) do km 77+190 (Most Grunwaldzki) odbędzie się impreza pn. „Wianki – Święto Muzyki” (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: UZS-450.7.2018 z dnia 12.06.2018 r.).

Szlak żeglowny na rz. Wiśle w dniu 23.06.2018 r. w godz. 21.30 – 23.30 zostanie zamknięty na odcinku od km 76+450 (Most Dębnicki) do km 77+190 (Most Grunwaldzki) i oznakowany przez organizatora na prawym i lewym brzegu, powyżej mostu Dębnickiego oraz poniżej mostu Grunwaldzkiego znakami żeglugowymi A.1 (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.). Pod znakami zostaną umieszczone tablice z informacją o treści: „Obowiązuje w dniu 23.06.2018 r. w godz. 21.30-23.30, nie dotyczy jednostek zabezpieczenia ratowniczego WOPR”. Oznakowanie zostanie wykonane pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/4299444). W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko statki biorące udział w zabezpieczeniu imprezy.

Organizacja regat kajakowych przez Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany w dniu 24.06.2018 r. na Kanale Łączańskim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 24.06.2018 r. w godz. 10.30 – 14.00 na Kanale Łączańskim na odcinku od km 0+000k do km 1+000k odbędą się regaty kajakowe (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: UZS-450.4.2018 z dnia 12.06.2018 r.).

Szlak żeglowny na Kanale Łączańskim na odcinku od km 0+000k do km 1+000k w dniu 24.06.2018 r. w godz. 10.30 – 14.00 zostanie zamknięty i oznakowany przez organizatora od strony wody górnej i dolnej, na prawym i lewym brzegu znakami żeglugowymi A.1 (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.). Pod znakami zostaną umieszczone tablice informacyjne o treści „obowiązuje w dniu 24.06.2018 r. w godzinach 10.30 – 14.00, nie dotyczy jednostek pływających biorących udział w imprezie”. Oznakowanie przedmiotowego odcinka szlaku należy wykonać pod nadzorem administratora drogi wodnej (ZOH Łączany Skawina, tel. 33/8790013). W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko statki biorące udział w zabezpieczeniu regat.

Organizacja imprezy na rz. Wiśle pn. regaty kajakowe „O Złoty Dzwon Zygmunta” w dniu 16.06.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 16.06.2018 r. w godz. 11.00 – 14.00 na odcinku rz. Wisły od km 75+450 (ujście rz. Rudawy) do km 76+450 (most Dębnicki) odbędzie się impreza pn. regaty kajakowe „O Złoty Dzwon Zygmunta” (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: UZS-450.8.2018 z dnia 12.06.2018 r.).

Szlak żeglowny na rz. Wiśle w dniu 16.06.2018 r. w godz. 11.00 – 14.00 zostanie częściowo zamknięty na odcinku od km 75+450 (ujście rz. Rudawy) do km 76+450 (most Dębnicki), a pływanie kajakami odbywać się będzie wzdłuż lewego brzegu rz. Wisły, w odległości nie większej niż 40 m od tego brzegu, aby szlak żeglowny pozostawał wolny przy brzegu prawym. Wyznaczony odcinek szlaku żeglownego zostanie oznakowany odpowiednio żółtymi bojami i znakami żeglugowymi C.5 z ograniczeniem, że szlak żeglowny jest oddalony od brzegu lewego o 40 m oraz znakiem B.6 z ograniczeniem prędkości do 5 km/h (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.). Oznakowanie zostanie wykonane pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/4299444). W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko statki biorące udział w zabezpieczeniu regat.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.