Komunikat nawigacyjny nr 8 na dzień 09.08.2018 r.

Komunikat nawigacyjny nr 8 na dzień 09.08.2018 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.


Komunikat nawigacyjny nr 7 na dzień 09.07.2018 r.

Komunikat nawigacyjny nr 7 na dzień 09.07.2018 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

  1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
  2. Kanał Łączański  - odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 2,2 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
  3. Rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

W km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Szlak żeglowny na czas prowadzenia prac oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi

Czytaj całość

Ograniczenie śluzowania na SW Kościuszko w dniach 29.06. – 01.07.2018 r. w związku z organizacją zawodów sportowych na Torze Kajakarstwa Górskiego w Krakowie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w związku z organizacją zawód sportowych pn. „2 Rzut Pucharu Świata  w Kajakarstwie Slalomowym” na Torze Kajakarstwa Górskiego w Krakowie (ul. Kolna 2) oraz z uwagi na niskie przepływy w rz. Wiśle, w dniach 29.06 - 01.07.2018 r. wprowadzone zostaną limity śluzowań na Stopniu Wodnym „Kościuszko”, przy zachowaniu maksymalnego czasu napełniania śluzy (ok. 40 min), wg poniższego harmonogramu:

 

 W przypadku normalnych warunków przepływów w rz. Wiśle, śluzowanie będzie się odbywać na obowiązujących warunkach tj. bez ograniczeń.

Utrudnienia na drodze wodnej rz. Wisły na odcinku w km 79+000 do km 79+600 w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od dnia 25.06.2018 r. na odcinku rz. Wisły od km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”.

Szlak żeglowny na odcinku rz. Wisły od km 79+000 do km 79+600 na czas prowadzenia prac oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi:

A.1 (zakaz przejścia)

B.1 (nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak)

B.7 (nakaz wydania sygnału dźwiękowego)

B.8 (nakaz zachowania szczególnej ostrożności)

A.9 (zakaz wytwarzania fali)

C.2 (ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody)

C.3 (ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego)

Na czas prowadzenia prac odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.

Organizacja zawodów pn. „VII wyścigi Smoczych Łodzi” na rz. Wiśle w dniu 23.06.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 23.06.2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 na odcinku rz. Wisły od km 76+000 do km 76+450 (most Dębnicki) odbędą się zawody pn. „VII wyścigi Smoczych Łodzi” (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: UZS-450.10.2018 z dnia 18.06.2018 r.).

Szlak żeglowny na rz. Wiśle w dniu 23.06.2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 zostanie częściowo zamknięty na odcinku od km 76+000 do km 76+450 (most Dębnicki), a zawody odbywać się będą wzdłuż prawego brzegu rz. Wisły, w odległości nie większej niż 40 m od tego brzegu, aby szlak żeglowny pozostawał wolny przy brzegu lewym. Wyznaczony odcinek szlaku  żeglownego zostanie oznakowany odpowiednio żółtymi bojami i znakami żeglugowymi C.5 z ograniczeniem, że szlak żeglowny jest oddalony od brzegu prawego o 40 m oraz znakiem B.6 z ograniczeniem prędkości do 5 km/h (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.), umieszczonymi od strony wody górnej i dolnej. Oznakowanie zostanie wykonane pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/4299444). W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko statki biorące udział w zabezpieczeniu zawodów.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline