Komunikat nawigacyjny nr 12 na dzień 12.12.2018 r. Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 

1.    Rzeka Wisła od km 0+600 do km 66+400 (Stopień Wodny Kościuszko) – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2018 r. ze względu na okres zimowy.

 2.    Kanał Łączański – kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem 01.12.2018 r. ze względu na okres zimowy.

 3.    Rzeka Wisła od km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) do km do km 295+200 – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2018 r. ze względu na okres zimowy.

 Odcinek drogi wodnej od km 66+400 (Stopień Wodny Kościuszko) do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) pozostaje otwarty dla żeglugi do czasu wystąpienia na rzece zjawisk lodowych.

Anulowanie komunikatu o zamknięciu szlaku żeglownego na rz. Wiśle w dniach 15 – 18 listopada 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie anuluje komunikat o zamknięciu szlaku żeglownego na rz. Wiśle na odcinku od km 66+400 (Stopień Wodny Kościuszko) do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) w dniach 15 – 18 listopada 2018 r. Informujemy, że szlak żeglowny pozostanie otwarty do czasu wystąpienia ujemnych temperatur.

Czytaj więcej: Anulowanie komunikatu o zamknięciu szlaku żeglownego na rz. Wiśle w dniach 15 – 18 listopada 2018...

Częściowe zamknięcie szlaku żeglownego na okres zimowy z dniem 01.12.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w związku z prognozowanym pogorszeniem się warunków atmosferycznych tj. niskimi temperaturami, z dniem 01.12.2018 r. zostanie zamknięty szlak żeglowny na rzece Wiśle na odcinku od km 0+600 do km 66+400 (Stopień Wodny Kościuszko) oraz od km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) do km 295+200, a także na Kanale Łączańskim na całej jego długości, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej.

Odcinek drogi wodnej od Stopnia Wodnego Kościuszko do Stopnia Wodnego Dąbie pozostanie otwarty dla żeglugi do czasu wystąpienia na rzece zjawisk lodowych.

wykonanie prac podwodnych w km 80+330 rz. Wisły (most kolejowy) w dniach 13 – 15 listopada 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniach 13 – 15 listopada 2018 r. na odcinku rz. Wisły w km 80+330 (most kolejowy) wykonywane będą przez Przedsiębiorstwo Hydrotechniczne NAUTIM Marin Milczewski jednokrotne prace podwodne w celu przeprowadzenia oceny stanu technicznego części podwodnej mostu kolejowego (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Delegatura w Krakowie znak: Wr-421.1.2018/KR z dnia 09.11.2018 r.). Organizator prac podwodnych oznakuje miejsce wykonywania prac znakami ostrzegawczymi, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline