Obwieszczenie z dnia 19.03.2019 r. znak: KR.RZŚ.435.113.2019.EN

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZŚ.435.113.2019.EN z dnia 19.03.2019 r. dotyczące postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z województwem Świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła Igołomska) Odcinek I: Granica województwa Świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła) – długość ok. 23,2 km. Etap II – węzeł Miechów – węzeł Szczepanowice (bez węzła)”. (PDF)

Obwieszczenie z dnia 26.11.2018 r. znak: KR.RZŚ.435.113.2018.AB

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZŚ.435.113.2018.AB z dnia 26.11.2018 r. dotyczące postanowienia w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum magazynowo-logistyczno-produkcyjnego wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą na nieruchomości położonej w miejscowości Kopanka, na działkach o numerach ewidencyjnych 440, 441, 443 i 445 obręb 0007 Kopanka". (PDF)

Obwieszczenie z dnia 02.01.2019r. znak: KR.RZŚ.435.372.2018.BG

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZŚ.435.372.2018.BG z dnia 02.01.2019 r. dotyczące postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Poszerzenie eksploatacji złoża wapieni dewońskich Łagów V w obrębie działek 14, 16, 17, 18, 19 na terenie msc. Nowy Staw, gm. Łagów”. (PDF)

Obwieszczenie z dnia 09.11.2018 r. znak: KR.RZŚ.435.225.2018.BG

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZŚ.435.225.2018.BG z dnia 09.11.2018 r. dotyczące postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Eksploatacja odkrywkowa złoża wapieni dewońskich i dolomitów Nowy Staw I w miejscowości Nowy Staw, gm. Łagów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie”. (PDF)

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline