Zgłoszenie z dnia 16.02.2018 r. znak KR.3.1.420.2.2018

Zgłoszenie z dnia 16.02.2018 r. znak KR.3.1.420.2.2018 w sprawie:
1. Przebudowy urządzeń wodnych  w zakresie:
1.1. przebudowa istniejącego rowu krytego na rowie melioracyjnym o nazwie Rów nr 1 w km 0+754 - km 0+805 (km drogi km 0+508 - km 0+559 - strona prawa od WL2 do S5) w granicy pasa drogi gminnej (dz. 524/4 obręb 0005 Koszyce Wielkie)
1.2. przebudowa istniejącego rowu przydrożnego otwartego na rów kryty w km drogi km 0+508-km 0+381 - strona prawa (od S5 do S2) - dz. 524/4 obręb 0005 Koszyce Wielkie
1.3. likwidacja istniejącego rowu przydrożnego a). km 0+359 - km 0+341 strona prawa (524/4 obręb 0005 Koszyce Wielkie)
w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Szklarniowej, w Koszycach Wielkich, w zakresie budowy chodnika po prawej stronie drogi, w km 0+003,5- km 0+580"

Treść zgłoszenia (PDF, 0.2MB)

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.