Zawiadomienie znak KR.ZUZ.3.421.11.2018.ES z dnia 21.02.2018 r.

Zawiadomienie znak KR.ZUZ.3.421.11.2018.ES z dnia 21.02.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Prowadzenie przez wody rzeki Dunajec  w km 132+474 kładki - obiekt nr 22A,
 2. Wykonanie na obu brzegach rzeki Dunajec (poniżej obiektu nr 22A) rowów ziemnych odprowadzających wody opadowe i roztopowe do rzeki Dunajec,
 3. Wykonanie obustronnych wylotów rowów ziemnych do rzeki Dunajec w km 132+470,60 z kanalizacji odwadniającej obiekt nr 22A,
 4. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obiektu nr 22A projektowanymi wylotami w km 132+470,60 rzeki Dunajec,
 5. Prowadzenie przez wody potoku Bez Nazwy w km 0+090 (prawobrzeżnego dopływu rzeki Dunajec w km 131+504) kładki - obiekt nr 22B,
 6. Prowadzenie przez wody potoku Czarna Woda w km 0+113 kładki - obiekt nr 25,
 7. Prowadzenie przez wody potoku Lichnia w km 0+152 kładki - obiekt nr 26,
 8. Przebudowę rowu odprowadzającego wody w km 131+000 lewego brzegu rzeki Dunajec, poprzez wykonanie przepustu w km 0+085 rowu - obiekt nr 27,
 9. Prowadzenie przez wody potoku Śliwowiec w km 0+125 kładki - obiekt nr 28,
 10. Prowadzenie przez wody potoku Leszcz w km 0+109 kładki - obiekt nr 29,
 11. Wykonanie umocnienia dna i prawego brzegu potoku Leszcz w km 0+081,80-0+113.80 narzutem kamiennym,
 12. Przebudowę rowu odprowadzającego wody w km 129+225 lewego brzegu rzeki Dunajec, poprzez wykonanie przepustu w km 0+010 rowu - obiekt nr 29A,
 13. Wykonanie obiektów budowlanych oraz robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec,

dla inwestycji pn. "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - zadanie nr 5 VeloDunajec (VD) - odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz)"

Treść zawiadomienia (PDF, 0.6MB)

Zawiadomienie znak KR.ZUZ.3.421.14.2018.JD z dnia 14.02.2018 r.

Zawiadomienie znak KR.ZUZ.3.421.14.2018.JD z dnia 14.02.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Prowadzenie przez wody rzeki Łososina w km 3+558 linii kablowej SN, pod dnem, metodą przewiertu, w m. Witowice Górne
 2. Wykonanie obiektów budowlanych oraz robót związanych z realizacją inwestycji pn. "Budowa linii SN - powiązanie linii relacji Rożnów - Tabaszowa z linią Czchów - Jurków w m. Łęki, gm. Łososina Dolna - na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Łososina, w m. Witowice Górne i w m. Łęki gm. Łososina Dolna.

Treść zawiadomienia (PDF, 0.7MB)