Ochrona i monitoring obiektów Kaskady Soły – 82/ZZZ/2018

Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona i monitoring obiektów Kaskady Soły – 82/ZZZ/2018

Ogłaszający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu

Termin składania ofert: 13.04.2018 r. godz. 9.00

Read more: Ochrona i monitoring obiektów Kaskady Soły – 82/ZZZ/2018

Przetarg Nr 1556/ZG/2017/AK

Analiza oddziaływania piętrzenia wód powierzchniowych poprzez urządzenie wodne w obszarze silnej antropopresji wraz z określeniem niezbędnych kierunków działań mających na celu minimalizację jej skutków - na przykładzie stopnia drogi wodnej w Krakowie - 1556/ZG/2017/AK

 

Read more: Przetarg Nr 1556/ZG/2017/AK