Informacje po Pikniku Ekologiczny w Dobczycach

W dniu 14 kwietnia 2018 r. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie po raz kolejny uczestniczył, jako partner, w „Pikniku Ekologicznym o wodzie i powietrzu” organizowanym przez Urząd Gminy i Miasta Dobczyce. Pracownicy PGW WP RZGW w Krakowie przeprowadzili warsztaty dla dzieci szkół podstawowych (klasy I-III), podczas których przedstawiono znaczenie wody w przyrodzie i w życiu człowieka, sposoby oszczędzania wody. Szukano odpowiedzi na pytania: Co by było, gdyby nie padał deszcz, wyschły rzeki, zabrakło wody w domach, zabrakło oczyszczalni ścieków? Do czego ludziom, zwierzętom i roślinom potrzebna jest woda? Zdobytą wiedzę dzieci mogły sprawdzić przy tablicach edukacyjnych.

Read more: Informacje po Pikniku Ekologiczny w Dobczycach

Piknik Ekologiczny w Dobczycach - 14.04.2018 r.

W najbliższą sobotę odbędzie się Piknik Ekologiczny w Dobczycach, którego partnerem jest PGW WP RZGW w Krakowie. Już po raz trzeci będziemy uczestniczyć w tej inicjatywie, której pomysłodawcą i organizatorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce Pan Paweł Machnicki. W tym roku podczas Pikniku będzie mowa nie tylko o wodzie, ale również o powietrzu. W tym roku czeka na uczestników Pikniku wiele atrakcji i ciekawych stoisk! Wśród nich m.in. świat wodnych doświadczeń, malowanie twarzy, gry i zabawy dla dzieci, wykład prof. dr hab. Kazimierza Wiecha z Uniwersytetu Rolniczego, który opowie o owadach fachowo i z humorem oraz wymiana odpadów na sadzonki.

Read more: Piknik Ekologiczny w Dobczycach - 14.04.2018 r.

Katalog opłat i numery rachunków bankowych

Katalog opłat wnoszonych na rachunek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGWWP:

  1. opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej,
  2. opłaty za przygotowanie i udostępnienie informacji z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW),
  3. opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
  4. opłata legalizacyjna,
  5. opłaty z tytułu usług wodnych,

    Read more: Katalog opłat i numery rachunków bankowych

Informacja o wynikach wstępnej analizy KPOŚK za 2017 rok

Poniżej wyniki wstępnej analizy sprawozdań KPOSK za 2017r. na obszarze RZGW w Krakowie, tj. wykaz aglomeracji zawierający:

  • nazwy aglomeracji do których wysłano wezwanie w sprawie uzupełnienia sprawozdań i uzyskano wyjaśnienia,
  • nazwy aglomeracji do których wysłano wezwanie w sprawie uzupełnienia sprawozdań i nie uzyskano wyjaśnienia

Ponadto informujemy, że na terenie RZGW w Krakowie WSZYSTKIE aglomeracje przesłały sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2017 r.

Wyniki wstępnej analizy KPOŚK za 2017 rok

Spotkanie Małopolskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Prezesa Wód Polskich

Z udziałem Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka 19 marca odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkaniu przewodniczył Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

W naradzie uczestniczyli ponadto: Aleksandra Malarz – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w Wodach Polskich, Sergiusz Kieruzel – Rzecznik prasowy Wód Polskich oraz Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych. Po wystąpieniu Prezesa Przemysława Dacy Dyrektor Aleksandra Malarz przedstawiła prezentację opisującą finansowe perspektywy i potrzeby inwestycyjne RZGW w Krakowie oraz stan przygotowań zarządzanych przez RZGW zbiorników retencyjnych do możliwych wiosennych wezbrań roztopowych. Prezentacja wsparta była serią filmów ze zbiorników, wykonanych tego samego dnia o świcie. Obecny na spotkaniu Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak przyjął do wiadomości wyjaśnienia dotyczące płynności finansowej RZGW w Krakowie i wyraził gotowość uczestniczenia w spotkaniach roboczego zespołu (Aleksandra Malarz, Marek Hareńczyk – likwidator MZMiUW w Krakowie, Przemysław Daca), który wypracuje chronologię przekazywania majątku pomiędzy podmiotami, ułożoną według wagi spraw. Pan Wicemarszałek i RZGW potwierdzili dokonywanie wypłat tzw. trzynastych pensji dla pracowników Wód Polskich za rok ubiegły.

Czytaj całość