Łowisko "Świnna Poręba"

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od bieżącego roku, w ramach prowadzonej przez Dyrektora RZGW w Krakowie gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa nr 2, działa łowisko wędkarskie „Świnna Poręba”. Zasady amatorskiego połowu ryb związane z wędkowaniem w obwodzie rybackim (w tym m.in. regulamin połowu, wysokość opłat za wędkowanie, wzór zezwolenia imiennego) regulują dokumenty udostępnione w poniższym linku - Obwody rybackie - Łowisko "Świnna Poręba".

Podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką Krakowską

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23 stycznia 2018 r. zostało podpisane kolejne porozumienie z krakowską uczelnią dotyczące współpracy naukowo-badawczej, prowadzenia profilowanych praktyk, warsztatów dla studentów, jak również w zakresie określanie tematów prac licencjackich, inżynierskich i dyplomowych i współpracy przy ich realizacji. Podpisanie Porozumienie z Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki określa zakres współpracy w obszarach związanych z inżynierią, budownictwem wodnym, zagadnień utrzymania rzek i potoków, ochrony przed powodzią i suszą oraz zarządzania środowiskiem wodnym.

    


Porozumienie o współpracy będzie realizowane głównie poprzez prowadzenie badań terenowych, praktyk lub warsztatów na obiektach hydrotechnicznych RZGW i realizowanych przez RZGW inwestycjach, realizację wspólnych tematów badawczych i wdrażanie ich efektów w praktyce, umożliwienie określanie tematów prac licencjackich, inżynierskich i dyplomowych oraz współpracy przy ich realizacji poprzez udostępnianie przez RZGW posiadanych dokumentów i innych materiałów.

Podobne porozumienia zostały już zawarte z następującymi krakowskimi uczelniami:

  • Akademią Górniczo Hutniczą im. Stanisław Staszica w Krakowie w dniu 13 listopada 2017 r.,
  • Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w dniu 17 listopada 2017 r.,
  • Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dniu 27 listopada 2017 r.

Konferencja prasowa Prezesa Wód Polskich

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca zaprasza przedstawicieli mediów na konferencję prasową na temat powstania 1 stycznia tego roku Wód Polskich, głównego podmiotu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w Polsce. Konferencja odbędzie się 1 lutego (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie Wód Polskich w Warszawie, ulica Grzybowska 80/82 (VII piętro, sala 702).

W konferencji wezmą udział: Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych Mateusz Balcerowicz.

Daniel Kociołek
Rzecznik prasowy

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

 REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w Krakowie

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z art. 527 ustawy – Prawo wodne z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

Read more: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Przemysław Daca Prezesem Wód Polskich

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał (17 stycznia) Przemysława Dacę na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dotychczasowemu zastępcy dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ akt powołania na nowe stanowisko wręczyli Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa oraz Sekretarz Stanu w MGMiŻŚ Jerzy Materna. W przekazaniu dokumentów w siedzibie Wód Polskich w Warszawie uczestniczyli zastępcy Prezesa Wód Polskich Iwona Koza i Mateusz Balcerowicz oraz dyrektor Andrzej Kulon.

Read more: Przemysław Daca Prezesem Wód Polskich