Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza – prace trwają

Realizacja tego projektu to prace kompleksowe na różnych odcinkach wałów, tak by możliwie najskuteczniej ochronić okolicznych mieszkańców przed ewentualnymi skutkami powodzi.

Roboty polegają na zabezpieczeniu wałów rzeki Koprzywianki na odcinku kilkunastu kilometrów.

Fotografia nr 1 przedstawia prace zabezpieczające podłoże istniejącego wału rzeki Koprzywianki przed nadmierną filtracją wody w czasie wezbrania.

Fotografia 1

Szeroki zakres prac dotyczy także rozbudowy wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w  Sandomierzu. Polegają one na podwyższeniu i doszczelnieniu korpusu i podłoża istniejącego oraz rozbudowę wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od połączenia z wałem Koćmierzów do ul. Lwowskiej. Kluczowym elementem jest także budowa Bramy Portowej, która będzie chroniła istniejący port rzeczny przed wodami wezbraniowymi Wisły.

Czytaj więcej: Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza – prace trwają

Długofalowy plan dla rzeki Kamienicy Nawojowskiej

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który uczestniczył w konferencji prasowej „Przywracamy funkcjonalność rzeki Kamienicy Nawojowskiej” w Nowym Sączu przedstawił program jej rewitalizacji. Plany te potwierdził Prezes Wód Polskich Przemysław Daca i Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora

Za prawie 15 milionów złotych Wody Polskie podejmą działania poprawiające stan ekologiczny wód Kamienicy Nawojowskiej poprzez  udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb. W planach są też działania zwiększające poziom bezpieczeństwa terenów nadrzecznych Kamienicy oraz zagospodarowanie rekreacyjne we współpracy z samorządami.

Projekt będzie dotyczył rewitalizacji rzeki Kamienica, w oparciu o przebudowę stopni wodnych, które się tu znajdują i stworzenie ekologicznego przepływu, łącznie z zagospodarowaniem terenu w celu przeciwdziałaniu powodziom i promowaniu rekreacji. Dysponujemy środkami na realizację tego projektu… Mamy także w planach utworzyć tarliska w górnej części rzeki, dzięki czemu Kamienica uzyska status atrakcji turystycznej dla wędkarzy. Inicjatywa ma charakter długofalowy, jest zaplanowana na kilka lat – mówił Marek Gróbarczyk.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca przypomniał, że w Małopolsce niedawno zostały odbudowane bystrza na rzece Biała Tarnowska.

Wody Polskie mają już doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Aktualnie zlecamy studium wykonalności, które zobrazuje nam, jaki będzie najlepszy sposób na zagospodarowanie Kamienicy, tak aby udrożnić ją ekologicznie, a jednocześnie aby ustabilizować ją pod kątem bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Pierwszy etap to naprawa „progów” znajdujących się na rzece, z których część została zniszczona, a pozostałe znajdują się w stanie agonalnym. Drugi etap obejmuje zagospodarowanie terenu pod kątem przeciwdziałania powodziom –  dodał Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Czytaj więcej: Długofalowy plan dla rzeki Kamienicy Nawojowskiej

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY

Piękna, weekendowa pogoda przyciągnęła wielu turystów na Górę Jałowcową k/ Dobczyc, aby w ramach akcji "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny" zobaczyć ciekawy i piękny obiekt hydrotechniczny Zbiornik wodny w Dobczycach.

Pracownicy PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oprowadzili  wszystkich przybyłych po obiekcie, zapoznając ich z historią zapory oraz funkcjonowaniem tego obiektu hydrotechnicznego. W ramach dwudniowej akcji zwiedzający mogli oglądać część ziemną, część betonową oraz sterownię Zbiornika.

Słońce zachęcało do spacerów po koronie zapory, gdzie można było podziwiać walory krajobrazowo-przyrodnicze obiektu , w tym zamek w Dobczycach.

Na uczestników czekały materiały edukacyjne i drobne upominki od organizatora imprezy, które przede wszystkim ucieszyły licznie przybyłe dzieci. Dla nich zorganizowano ciekawe zabawy takie jak kolorowanie soli, rysowany kredą najpiękniejszy widok zapory i zbiornika, zabawy z kropelką,  a w tym czasie rodzice mogli spokojnie zwiedzać obiekt.

 

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY

Szanowni Państwo,

Pragniemy ponownie serdecznie zaprosić na zwiedzanie naszego obiektu hydrotechnicznego Zbiornika wodnego w Dobczycach w ramach w ogólnopolskiej akcji Polskiej Organizacji Turystycznej i Ministerstwa Sportu i Turystyki pt. „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY”.

W ramach akcji możliwy będzie wstęp na koronę ZW w Dobczycach na część ziemną, część betonową oraz sterownię, nie udostępnianą na co dzień do zwiedzania.

Będziecie Państwo mogli podziwiać walory krajobrazowo-przyrodnicze obiektu , który stanowi główne zaopatrzenie w wodę pitną Krakowa. Z zapory podziwiać można również zamek w Dobczycach.

Pracownicy PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie będą czekać na chętnych do zwiedzania przy Sterowni na zaporze, w sobotę 6 października 2018 r. i niedzielę 7 października 2018 r. o godzinie 10.00 oraz 13.00. W jednej grupie możemy oprowadzać nie więcej niż 50 osób.

Wszyscy zainteresowani, oprócz podziwiania pięknego krajobrazu otaczającego urządzenia wodne, na pewno poszerzą wiedzę o gospodarce wodnej.

Na uczestników czekają materiały edukacyjne i drobne upominki od organizatora imprezy.

Jeszcze raz zachęcamy do odwiedzenia naszego obiektu!

REGULAMIN AKCJI „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” ORGANIZOWANEGO PRZEZ PGW WODY POLSKIE RZGW W KRAKOWIE  NA TERENIE ZBIORNIKA WODNEGO W DOBCZYCACH

REGULAMIN WEJŚCIA NA TEREN ZAPORY WODNEJ W DOBCZYCACH

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline