Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu

W Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu odbyło się spotkanie prasowe, aby przybliżyć mieszkańcom zakres podpisanej niedawno umowy z NFOSiGW na zadanie pn. „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego”.

Na zaproszenie Starosty Oświęcimskiego Zbigniewa Starzec w spotkaniu uczestniczyli Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Małgorzata Sikora.

Materiał filmowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82.

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania PGW WP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP za pomocą adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

•    wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z ustawy Prawo wodne (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
•    realizacji umów, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
•    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

Read more: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podpisanie umowy z NFOŚiGW – Węzeł Oświęcimski

25 kwietnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisana została bardzo istotna umowa pomiędzy NFOŚiGW i PGW Wody Polskie RZGW  w Krakowie.

Ze strony Funduszu sygnatariuszem umowy była Pani Zastępca Prezesa Zarządu, Anna Ewa Król, a ze strony RZGW w Krakowie - Pani Dyrektor Małgorzata Sikora.

Zadanie, które w całości zostanie sfinansowane ze środków Funduszu, nosi nazwę :

Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego”.

Zadanie podzielone jest na sześć zakresów, w których precyzyjnie wskazano zarówno meritum jak i ulokowanie przeznaczonych do wykonania prac i obiektów. Planowany całkowity koszt realizacji projektu przekracza nieco 74 miliony złotych. O szczegółowych zakresach i postępie planowanych prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

Komentując sygnowanie umowy Pani Dyrektor Małgorzata Sikora powiedziała między innymi:

„– Ten projekt oczekiwał na wdrożenie od wielu lat. Jest wypatrywany przede wszystkim przez mieszkańców miejscowości, które znajdują się w okolicy Muzeum Auschwitz-Birkenau, w szczególności małych sołectw i przysiółków takich jak Harmęże, Pławy czy Brzezinka. Na tym obszarze stykają się dwie zlewnie rzek: Małej Wisły i Wisły. To teren geologicznie ukształtowany z tworów, które są przepuszczalne, zatem nieprzeprowadzenie modernizacji wałów przeciwpowodziowych byłoby poważnym zaniedbaniem. Wezbrania wody są groźne, często powodują podtopienia domów, a także obiektów Muzeum, które jest dla naszej kultury i pamięci bardzo ważne. Tak więc to projekt ze wszech miar ważny i potrzebny. Cieszę się, że będziemy mogli go zrealizować.” (PAP)

 

 

Nowy Dyrektor RZGW

12 kwietnia 2018 r. obowiązki Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wód Polskich w Krakowie objęła Pani Małgorzata Sikora.

Pani Dyrektor jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ukończyła studia ze specjalnością : hydrogeologia, geologia inżynierska i ochrona wód.

Od 2001 r. była inspektorem w wydziale ochrony środowiska, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. Od r. 2007 była ponadto geologiem powiatowym (uprawnionym geologiem i hydrogeologiem).
Od czerwca 2008 r. do 12 kwietnia 2018 była Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska w tym samym starostwie, pełniąc jednocześnie funkcję geologa powiatowego.
Od 12 kwietnia 2018 r. sprawuje w strukturach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie funkcję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Informacje po Pikniku Ekologiczny w Dobczycach

W dniu 14 kwietnia 2018 r. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie po raz kolejny uczestniczył, jako partner, w „Pikniku Ekologicznym o wodzie i powietrzu” organizowanym przez Urząd Gminy i Miasta Dobczyce. Pracownicy PGW WP RZGW w Krakowie przeprowadzili warsztaty dla dzieci szkół podstawowych (klasy I-III), podczas których przedstawiono znaczenie wody w przyrodzie i w życiu człowieka, sposoby oszczędzania wody. Szukano odpowiedzi na pytania: Co by było, gdyby nie padał deszcz, wyschły rzeki, zabrakło wody w domach, zabrakło oczyszczalni ścieków? Do czego ludziom, zwierzętom i roślinom potrzebna jest woda? Zdobytą wiedzę dzieci mogły sprawdzić przy tablicach edukacyjnych.

Read more: Informacje po Pikniku Ekologiczny w Dobczycach