Dyrektor RZGW w Krakowie - Małgorzata Owsiany

 

Kontakt - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
                ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

               

                tel. 12 62-84-130, 12 62-84-106,
                fax. 12 430-10-35, 423-21-53
                e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                NIP 676-21-29-876
                REGON 357113561