Na podstawie Zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień 27 maja 2016 r. jest dniem wolnym od pracy, natomiast 4 czerwca 2016 r. będzie dniem pracy w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Małgorzata Owsiany

Dyrektor RZGW w Krakowie

 


 

Dyrektor RZGW w Krakowie - Małgorzata Owsiany

 

Kontakt - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
                ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

               

                tel. 12 62-84-130, 12 62-84-106,
                fax. 12 430-10-35, 423-21-53
                e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                NIP 676-21-29-876
                REGON 357113561