Telefony dyżurne w CENTRUM OPERACYJNYM w godzinach pracy 06.30 – 16.00:


tel. (12) 62-84-330, 62-84-152

fax: (12) 62-84-393

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dodatkowo dyżur całodobowy pełniony przez dyżurnego Centrum Operacyjnego pod telefonem komórkowym: 605-766-300.


Kierownik Centrum Operacyjnego


mgr inż. Aleksander Kruszewski - tel. (12) 62-84-102 , 609567477Pracownicy CENTRUM OPERACYJNEGO RZGW w Krakowie:

 1. Aleksander Kruszewski    (12) 62-84-102, kom. 609567477
 2. Tomasz Tekielak    (12) 62-84-152
 3. Ryszard Ślusarek    (12) 62-84-102
 4. Konrad Kępski    (12) 62-84-152
 5. Monika Wolan   (12) 62-84-152Podstawowe zadania CENTRUM OPERACYJNEGO RZGW w Krakowie:

 1. Realizacja przejętych od Ośrodka Koordynacyjno-Informacyjnego Ośrodka Ochrony Przeciwpowodziowej zadań w zakresie działań operacyjnych w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w okresie zagrożenia powodzią, jak i w czasie samej powodzi.
 2. Monitorowanie sytuacji hydro-meteorologicznej oraz analiza  otrzymywanych informacji  z regionu Górnej Wisły, na potrzeby zarządzania oraz podejmowanie decyzji   w sytuacjach kryzysowych.
 3. Nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z gospodarką wodną na obiektach hydrotechnicznych zarządzanych przez RZGW Kraków oraz eksploatacją drogi  wodnej rzeki Wisły od km 0+000 (ujście rzeki Przemszy w  Oświęcimiu) do km 295+200 (ujście rzeki Sanny w Annopolu).
 4. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem żeglugi śródlądowej, w tym: przygotowywanie komunikatów dla żeglugi, w tym dot. otwarcia i zamknięcia szlaku żeglownego, prowadzenie elektronicznego informatora nawigacyjnego, monitorowanie śluzowań na  drodze wodnej.
 5. Prowadzenie postępowań, w tym opracowywanie odpowiednich projektów decyzji Dyrektora RZGW, w sprawach związanych z obniżeniem piętrzenia wody lub opróżniania   zbiorników w przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego.
 6. Prowadzenie postępowań w tym opracowywanie odpowiednich projektów rozporządzeń Dyrektora RZGW, w zakresie czasowego ograniczania w korzystaniu  z wód w zakresie poboru lub wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz zmiany sposobu gospodarowaniu wodą w zbiornikach retencyjnych – w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom powodzi oraz  ograniczenia skutków suszy.
 7. Współpraca z podmiotami administracji publicznej i podmiotami prywatnymi  w zakresie udzielania informacji o aktualnej sytuacji na rzekach i obiektach administrowanych przez RZGW w Krakowie.


Dane pomiarowe ze zbiorników