Żegluga nocna

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że odcinek drogi wodnej na rzece Wiśle od km 66+400 (stopień wodny Kościuszko) do km 80+875 (stopień wodny Dąbie) jest przystosowany do uprawiania żeglugi nocnej (nie dotyczy śluzowania przez śluzy).

Żeglugę nocną mogą uprawiać statki posiadające odpowiednie zezwolenie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w postaci wpisu w świadectwie zdolności żeglugowej lub innych dokumentach uprawniających je do prowadzenia żeglugi .Z uprawiania żeglugi w porze nocnej wyłączone są jednostki rekreacyjne i sportowe. Armatorzy zainteresowani prowadzeniem żeglugi nocnej, powinni wystąpić do Urzędu Żeglugi Śródlądowej o stosowne zezwolenie dla jednostki pływającej . Decyzję o rejsie w porze nocnej podejmuje kierownik poszczególnego statku, stosownie do aktualnych warunków atmosferycznych.

Statki pozostające na postoju na w/w odcinku drogi wodnej w porze nocnej winny być oznakowane i dozorowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r.(Dz. U. 212, poz. 2072).

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline