RZGW w Krakowie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie:  www.oferty.praca.gov.pl

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie można uzyskać pod numerami telefonów:

 • (12) 6284230,
 • (12)6284231


oraz adresami mailowym:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl

 

STAŻE ABSOLWENCKIE

 

Absolwenci zainteresowani odbyciem stażu zobowiązani są

 1. zarejestrować się w Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zameldowania - w związku z faktem, że organizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie staże finansowane są ze środków będących w dyspozycji urzędów pracy, proszę koniecznie przed złożeniem podania do RZGW w Krakowie dowiedzieć się w swoim Urzędzie Pracy czy istnieje możliwość sfinansowania stażu.
 2. złożyć podanie o zorganizowanie stażu
 3. dołączyć do podania kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Dziekanat macierzystej uczelni

 

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

 

Nabór trwa cały rok. Przyjęcie na staż uzależnione jest od możliwości organizacyjnych i technicznych poszczególnych komórek organizacyjnych w danym terminie oraz od decyzji Urzędu Pracy.
Dodatkowe informacje w sprawie staży udzielane są pod numerami telefonów: 12 6284231,   12 6284230

 

WOLONTARIATY

 

Studenci i absolwenci zainteresowani odbyciem wolontariatu zobowiązani są wypełnić i złożyć

 1. wniosek
 2. zaświadczenie z uczelni poświadczające status studenta
 3. lub kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Dziekanat macierzystej uczelni
 4. CV

 

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy wolontariuszem a RZGW w Krakowie, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Dodatkowe informacje w sprawie staży udzielane są pod numerami telefonów: 12 6284231,   12 6284230