Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że zgodnie z "Wytycznymi w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych" opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju organem właściwym do wypełnienia deklaracji w zakresie gospodarki wodnej (wpływ przedsięwzięcia na jednolite części wód) jest właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

 

 

Z wyżej wymienionymi wytycznymi można zapoznać się na stronie Ministerstwa Rozwoju