Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zatrudnia obecnie ok. 650 osób a naszą kadrę tworzą ambitni i wykształceni profesjonaliści. Dążymy do stworzenia kompetentnej grupy ludzi, którzy efektywnie przyczynią się do sukcesu Instytucji. U naszych pracowników doceniamy ich sumienność i otwartość na kontakty z innymi osobami oraz umiejętność pracy w zespole. Powyższe cechy przekładają się na przyjazną i partnerską atmosferę jaka panuje w Instytucji.

Doceniając naszych pracowników jako kluczowy kapitał organizacji, staramy się stworzyć im warunki sprzyjające efektywnej pracy. Duży nacisk kładziemy na partnerskie kontakty pomiędzy pracownikami wszystkich szczebli organizacji.

Ważny jest dla nas rozwój i możliwość poszerzania wiedzy oraz umiejętności, zarówno tych specjalistycznych, jak i dotyczących rozwoju indywidualnego.

Polityka inwestowania w ludzi będących źródłem naszego sukcesu przekłada się na ofertę szkoleniową. RZGW w Krakowie dążą do ciągłego rozwoju wiedzy i kompetencji pracowników oferując szkolenia dla pracowników każdego szczebla.

W miarę potrzeb zatrudniamy najlepszych pracowników do wszystkich wydziałów w naszej Instytucji.

Jeśli jesteś:

  • elastyczny i łatwo adaptujesz się do nowych warunków,
  • komunikatywny,
  • sumienny w wykonywaniu obowiązków,
  • zmotywowany do pracy,
  • chętny do dalszego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności,
  • potrafisz pracować w zespole,
  • posiadasz wiedzę niezbędną do pracy na danym stanowisku,

 

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy

RZGW w Krakowie dba również o wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania personelem i dostosowanie ich do wizji i strategii rozwoju organizacji. Staramy się, by cele RZGW zostały przekształcone na cele poszczególnych wydziałów, a co za tym idzie na cele indywidualne pracowników, tworząc w ten sposób ścisły związek pomiędzy strategią instytucji a codziennymi czynnościami.

 

OFERTY PRACY i WYNIKI NABORU