RADA GOSPODARKI WODNEJ REGIONU WODNEGO GÓRNEJ WISŁY
(Kadencja 2017-2021)

 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 wraz z późniejszymi zmianami) powołuje do życia - na wzór podobnych instytucji funkcjonujących w Unii Europejskiej - Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych, których głównym zadaniem jest wsparcie administracji rządowej przy podejmowaniu strategicznych decyzji w zakresie gospodarowania wodami regionów wodnych.

 

Kompetencje Rady Regionu Wodnego

 

W dniu 22 czerwca 2017 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się I posiedzenie nowo wybranej Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły inaugurujące IV kadencję Rady na lata 2017 – 2021.

 

Uczestnicy posiedzenia zostali zapoznani z działalnością RZGW w Krakowie oraz z zadaniami Rady Regionu Wodnego wynikającymi z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 wraz z późniejszymi zmianami). Rada Regionu Wodnego składa się z 30 członków zgłoszonych przez organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną, a także przez zakłady korzystające z wód oraz właścicieli wód nie należących do Skarbu Państwa.

 

Podczas posiedzenia Pani Iwona Koza p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wręczyła nominacje na członków Rady Regionu Wodnego.

 

Zgromadzeni dokonali wyboru Prezydium Rady oraz uchwalili Regulamin organizacyjny.

 

Skład Prezydium Rady:

  • Przewodniczący - Pani Joanna Ślusarczyk
  • Zastępca Przewodniczącego – Pan Beniamin Więzik
  • Zastępca Przewodniczącego – Pani Agnieszka Jeleń
  • Sekretarz - Pani Olszowska-Dej

 

Skład osobowy Rady Regionu Wodnego

 

Galeria zdjęć z posiedzenia inauguracyjnego