Home Warunki korzystania z wód
Warunki korzystania z wód

W dniu 16 stycznia 2014 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) ustanowił:

  • Warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły - Rozporządzenie 4/2014
  • Warunki korzystania z wód regionu wodnego  Czarnej Orawy - Rozporządzenie 3/2014
  • Warunki korzystania z wód regionu wodnego  Dniestru - Rozporządzenie 2/2014

 

Rozporządzenia zostały opublikowane odpowiednio w: Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2014 r.

 


 

 

Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły

 

Załączniki
Załącznik 1 Mapa przedstawiająca region wodny Górnej Wisły
Załącznik 2 Mapa przedstawiająca podział regionu wodnego Górnej Wisły na jednolite części wód

 

Podział arkuszy, Arkusz 1, Arkusz 2, Arkusz 3, Arkusz 4, Arkusz 5, Arkusz 6, Arkusz 7, Arkusz 8, Arkusz 9, Arkusz 10, Arkusz 11, Arkusz 12, Arkusz 13, Arkusz 14, Arkusz 15, Arkusz 16, Arkusz 17, Arkusz 18, Arkusz 19, Arkusz 20, Arkusz 21, Arkusz 22, Arkusz 23, Arkusz 24, Arkusz 25, Arkusz 26, Arkusz 27, Arkusz 28, Arkusz JCWPd

 

Załącznik 3 Wykaz celów środowiskowych dla poszczególnych JCWP i JCWPd
Załącznik 3 Wykaz celów środowiskowych dla poszczególnych JCWP i JCWPd (arkusz Excel)
Załącznik 4 Obliczenia hydrologiczne
Załącznik 5 Wykaz czynnych posterunków wodowskazowych wraz z ich charakterystyką hydrologiczną
Załącznik 6 Wykaz cieków dla których konieczne jest zachowanie możliwości migracji ryb dwuśrodowiskowych wraz z przypisaniem im charakterystycznych gatunków ryb
Załącznik 7 Wykaz JCWP zagrożonych nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych do 2015 r.
Załącznik 7 Wykaz JCWP zagrożonych nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych do 2015 r. (arkusz Excel)

Uzasadnienie

 


 

 

Rozporządzenie nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy

 

Załączniki
Załącznik 1 Mapa przedstawiająca region wodny Czarnej Orawy
Załącznik 2 Mapa przedstawiająca podział regionu wodnego Czarnej Orawy na jednolite części wód
Załącznik 3 Wykaz celów środowiskowych dla poszczególnych JCWP i JCWPd
Załącznik 4 Obliczenia hydrologiczne
Załącznik 5 Wykaz czynnych posterunków wodowskazowych wraz z ich charakterystyką hydrologiczną
Załącznik 6 Wykaz cieków dla których konieczne jest zachowanie możliwości migracji ryb dwuśrodowiskowych
wraz z przypisaniem im charakterystycznych gatunków ryb
Załącznik 7 Wykaz JCWP zagrożonych nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych do 2015 r.

Uzasadnienie

 


 

 

Rozporządzenie nr 2/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dniestru

 

Załączniki
Załącznik 1 Mapa przedstawiająca region wodny Dniestru
Załącznik 2 Mapa przedstawiająca podział regionu wodnego Dniestru na jednolite części wód
Załącznik 3 Wykaz celów środowiskowych dla poszczególnych JCWP i JCWPd
Załącznik 4 Obliczenia hydrologiczne
Załącznik 5 Wykaz czynnych posterunków wodowskazowych wraz z ich charakterystyką hydrologiczną
Załącznik 6 Wykaz cieków dla których konieczne jest zachowanie możliwości migracji ryb dwuśrodowiskowych
wraz z przypisaniem im charakterystycznych gatunków ryb
Załącznik 7 Wykaz JCWP zagrożonych nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych do 2015 r.

Uzasadnienie


 

Z treścią Rozporządzeń można zapoznać się również  na stronach internetowych odpowiednich Dzienników Urzędowych, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Rozporządzenia.

 

 

Zapytania oraz wątpliwości dotyczące treści rozporządzeń w sprawie warunków korzystania z wód regionów wodnych prosimy kierować w formie pisemnej na adres RZGW w Krakowie: 31-109 Kraków, ul. Marszałka J.Piłsudskiego 22 albo pocztą elektroniczną na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Zakończenie konsultacji społecznych projektów Warunków korzystania z wód regionu wodnego: Górnej Wisły, Czarnej Orawy oraz Dniestru

 

Przebieg granicy hydrograficznej regionu wodnego Górnej Wisły; regionu wodnego Czarnej Orawy oraz regionu wodnego Dniestru określony został na podstawie danych zawartych na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych – Dz.U. z 2006 r., Nr 126, poz. 878) i zobrazowany na załączniku graficznym.

 

Mapa region wodny Górnej Wisły
Mapa region wodny Czarnej Orawy
Mapa region wodny Dniestru

 

Charakterystyki regionów wodnych:


Charakterystyka regionu wodnego Górna Wisła (plik typu pdf 2,9 MB)
Charakterystyka regionu wodnego Czarna Orawa (plik typu pdf 1,6 MB)
Charakterystyka regionu wodnego Dniestr (plik typu pdf 1,6 MB)