Wzdłuż biegu Górnej Wisły zlokalizowane są cztery duże elektrownie węglowe Skawina, Łęg, Nowa Huta, Połaniec. W latach 50-tych wraz z ich budową rozpoczęto budowę drogi wodnej, której głównym zadaniem miało być wykorzystanie transportu wodnego węgla z kopalń z okolic Oświęcimia do elektrowni.

 

W skład tego przedsięwzięcia miało wchodzić 18 stopni wodnych, składających się z jazów piętrzących o wysokości 3-6 m oraz  śluz wielkogabarytowych o wymiarach: długość 190 m , szerokość 12 m, głębokość 4 m. Śluzy o takich wymiarach są przystosowane do śluzowania barek – konwojów pchanych o ładowności 3 500 ton. Do dnia dzisiejszego wykonano 6 stopni wodnych, z których śluzy trzech (Łączany, Dąbie, Przewóz) nie spełniają parametrów dla śluzowania zestawów 3500 T.

 

Od stycznia 2003 roku Wisła na odcinku od Broszkowice do stopnia wodnego Przewóz tj. od km 0+600 do 92+600 posiada warunki żeglugowe umożliwiające transport wodny barkami o ładowności 1000 ton. Znaczenie drogi wodnej należy rozpatrywać w aspektach: ekonomicznym, ekologicznym, turystycznym i edukacyjnym. Stworzone możliwości żeglugowe, sąsiedztwo kopalń węgla kamiennego w rejonie Oświęcimia oraz możliwość budowy portu załadunkowego w rejonie Broszkowic pozwalają mieć nadzieję ożywienie transportu wodnego. Istnieje realna możliwi zaopatrzenia w węgiel elektrociepłowni Skawina, Łęg i Huty Sendzimira oraz indywidualnych odbiorców Krakowa i płd. Polski. Obecnie jednak przewozy na odcinku Wisły między Oświęcimiem a Krakowem ograniczają się przede wszystkim do piasku i żwiru z likwidacji osypisk oraz kamienia przeznaczonego dla lokalnych celów budowlanych.

 

Rzekę Wisłę zaklasyfikowano do klas przedstawionych w tabeli. Zasadniczym problemem jest utrzymanie właściwego stanu dróg wodnych zgodnie z powyższą klasyfikacją. Uprawianie żeglugi towarowej i pasażerskiej utrudnione jest w związku z powstawaniem odsypisk w korycie rzeki i zamuleniem awanportów śluz. Ponadto głównym problemem jest odcinek Wisły biegnący przez Kraków. Promień łuku osi szlaku żeglownego pod Wawelem wynosi 250 m, co spełnia warunki zaledwie  stawiane trasie klasy Ib. Rozwiązaniem tego problemu mógłby być Kanał Krakowski. Osobnym zagadnieniem jest stanowisko dolne stopnia wodnego Przewóz. Ze względu na znaczącą erozję denną poniżej stopnia, stany wód w głowie dolnej śluzy praktycznie nie pozwala na śluzowanie jednostek. Kwestię tą pozwoliłaby rozwiązać budowa stopnia Niepołomice, co równocześnie wydłużyłoby drogę wodną o kolejne kilometry. Problem stanowi także brak w strategicznych punktach odpowiednich nabrzeży zdolnych do rozładowania i obsługi jednostek pływających.