Informujemy, że Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich Pan Mariusz Gajda na podstawie art. 245 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z dniem 2 stycznia 2018 r. powołał na stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panią Aleksandrę Malarz.

 

Jednocześnie informujemy, że Pan Tomasz Sądag został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.


 

 

Minister Środowiska powołał Zastępców Prezesa Wód Polskich

  
Iwona Koza, Robert Kęsy oraz Mateusz Balcerowicz zostali 2 stycznia powołani przez Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko na stanowiska Zastępców Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Akty powołujące do pełnienia tych funkcji wręczył im pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Mariusz Gajda. Wody Polskie są głównym podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie wodą w Polsce, powstały 1 stycznia na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Czytaj więcej


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 1 stycznia tego roku powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania naszym wielkim dobrem wspólnym, jakim są zasoby wodne.

Niektóre z treści prezentowanych na tej stronie dotyczą poprzednika prawnego Wód Polskich. Wkrótce powstanie nowa strona internetowa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


STRONA INFORMACYJNA O NOWO POWSTAJĄCEJ JEDNOSTCE PGW WODY POLSKIE RZGW W KRAKOWIE

 


 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z art. 527 ustawy – Prawo wodne z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.
PGW Wody Polskie posiadają następujące dane:

 


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

 

 

Nie ulegnie zmianie adres Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, jako jednostki organizacyjnej PGW Wody Polskie:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel. 12 62-84-130, 12 62-84-106, fax. 12 430-10-35, 423-21-53

 


 

p.o. Dyrektora RZGW w Krakowie - Aleksandra Malarz
Kontakt
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel. 12 62-84-130, 12 62-84-106,
fax. 12 430-10-35, 423-21-53
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NIP 676-21-29-876
REGON 357113561

Dyrektor RZGW w Krakowie przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 9.00 do 10.00, po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie, tel. 12 62 84 130